Dünyadaki İmtihan kategorisindeki sorular

(Haşa) Allah Kendisinden Daha Güçlü Bir Varlık Yaratabilir mi? diyenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Ben sabah namazının ilk rekatını tam bitirdim, güneş doğdu ve vakit çıktı. Namazım kabul olur mu? Mezheplere göre bu durumun fetvası nasıldır?
Barla Lahikası 24. Lahikada Zekai abi üstad için şöyle diyor: "Uhreviler diyarında olduğunuz zamanlarda dahi sizin ruhunuzu muazzap edecek hareketlerde bulunmayacaklarına emin olunuz." Bu cümleyi izah eder misiniz?
Cumhuriyet yönetimi İslâma uygun mudur?
1. Mektub'da geçen "Mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azab içinde azaptır. O bahis harictir." cümlesinde mevt yani ölüm, ehl-i dalalet için nasıl nikmet olur?  Mevt, hayat gibi nikmet olur diyor. Hayat, ehl-i dalalet için nasıl nikmet olur? İzah eder misiniz?
Kur'ân'da tevratın Hz. Musa'ya verildiğine dair açık bir ayet yok. Biz bunu nerden biliyoruz? 
"Her bir şehri yüz def'a mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bizden bir istediği var." Cümlesini izah eder misiniz?
Suhufların, Zebur, Tevrat ve İncil'in orijinallerinin Allah kelamı oldugunu biliyoruz. Peki Allah kelamı demek hem mana hem de lafız itibariyle Allah'a ait olan demek midir? Bunların lafzının Allaha ait olduğunun delilleri nelerdir? Bazı yerlerde vahiylerin manası peygambere verildiğini ve lafzını peygamberlerin yazdığı görüşleri var. Bunlar doğru mudur?
Okul mezuniyet törenlerinde kep takmak caiz midir?
8. Söz'deki "Tevekkeltü Alallah"'ın izahı ve hikaye ile bağlantısı nedir?