Soru

Meleklerin İnsanı İyiliğe Yönlendirmesi

Melekler insanı iyiliğe nasıl sevk eder? Bunu nasıl yaparlar?

Tarih: 6.05.2024 22:22:50
Okunma: 137

Cevap

Cenab-ı Hak insanı yaratmıştır ve cüz-i irade vermiştir. İnsanın cüz-i iradesi hür ve serbesttir. Ancak bu iradeyi olumlu veya olumsuz etkileyebilecek sebepler de yaratılmıştır. Bunların başında melekler ve şeytanlar gelir.

Şeytanlar nasıl ki olumsuz manada bizleri hep kötü yola götürmek için uğraşıyor ise melekler de hayır noktasında çalışırlar. Ancak şurası iyi anlaşılması gerekir ki ne şeytan ne de melek insanın iradesine hükmedemezler ancak etkileyebilirler.

Melekler de hep hayır istedikleri için insanın iyilik yapması iyiliğe yönelmesi için dua ederler, istiğfar ederler. Allah’ın izin verdiği ölçüde hayra yönlenmemizde bizi teşvik ederler.

Amr bin Rebia (ra) şöyle dedi: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “Her kim, bana bir salâtta bulunursa ve bana salâtta bulunduğu sürece melekler de o kimseye salâtta bulunurlar. O halde kul, ister bunu az yapsın, isterse çokça yapsın.”[1]

Bu hadiste de görüldüğü gibi hayırda giden, hayrı yapmak isteyen veya şerden uzaklaşmak isteyene Allah izin verdiği müddetçe melekler manen destek verirler.

Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sav) meleklerin insanlara olan desteğinden şu şekilde bahsetmiştir:

“Şeytanın ve meleğin insanın kalbine bıraktığı duygu /hisler vardır. Şeytan kalbe, kötülük ve hakkı yalanlama duygusu atar. Buna mukabil melek, insanı iyiliğe çağıran ve hakkı tasdik etmeye çağıran duygular bırakır. Kim kendisinde böyle iyiliğe çağıran bir his duyarsa bilsin ki o Allah’tandır ve bundan dolayı Allah Teâla’ya hamd etsin. Kim de kendisinde kötülüğe çağıran diğer duyguyu hissederse bilsin ki o şeytandandır ve böyle bir durumda hemen kovulmuş şeytanın şerrinden Allah Teâlâ’ya sığınsın!” buyurmuş, devamında şu âyeti okumuştur: “Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir.”[2]


[1] Ahmed bin Hanbel Müsned, İbni Mace.

[2] https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/1378/meleklerin-insana-destek-olmasi-nasil-anlasilmalidir


Yorum Yap

Yorumlar