Soru

Kalübelada Verilen Söz

cehenneme gitme riskinin oldukça yüksek olduğu şu zamanda ruhlar aleminde ben nasıl kulluk için söz vermiş olabilirim. Bu kadar cehennem riskinin olduğu bir dünyaya gelmeyi nasıl istemiş ve söz vermiş olabilirim. Öyleyse bizdeki bu günahlar neden?

Tarih: 22.03.2015 15:08:08
Okunma: 6791

Cevap

Öncelikle insanlar Yüce Allah'a dünyaya gelmek için söz vermediler. Onun bizim ilahımız Rabbimiz olduğuna ait bir söz verdiler. Bizler de gönderdiği peygamberi tasdik ederek bu sözümüzü doğruladık. 

Dünyaya gelmemiz cehenneme gitmek için değildir. Cennete layık bir vaziyete girmek içindir. Bunun için de insana hür bir irade vermiştir. Cennete girmek ve oraya layık olabilmek ve oradan istenilen şekilde yararlanabilmek için de insanlara bir ortam hazırlamıştır. Bu ortam insan için bir hazırlıktır. İnsanı geliştirmek için sunulmuştur. Kabiliyetlerin açılması için oluşturulmuştur. İnsan ise kendi lehine olan bir şeyi aleyhine döndürürse bedelini de kendisi ödemek zorunda kalacaktır. Böyle bir insanın lehine hazırlanan bir ortamı tenkit etmeye ise hakkı yoktur.

Daha büyük görevlere hazırlanan insanların bir kısım ortamlardan ve merhalelerden geçmesine benzemektedir. İnsana teklif edilen yüce bir görev vardır. İnsan da o görevi şerefle ve onurla kabul etmektedir. Bunun için ise onu o göreve hazırlayacak ortamı sunmaktır. Eğer o insan şerefli görevi kabul ettiği halde hazırlanan ortamı su-i istimal ederse her şeyden mahrum kalacaktır. Bu kötü davranışından dolayı da niçin bu görev teklif edildi? neden bu ortam aleyhime hazırlandı? demeye hakkı olabilir mi?

Bir çiftçi hiçbir tohumu çürüsün diyerek toprağa atmamaktadır. Belki ağaç olsun çekirdek kadar bir değerden binler meyve veren değerli bir ağaç olsun diyerek toprağa atmaktadır. Onun yetişmesi için su verir, ilaç atar, çapalar, sürer, kar altında bekletir, karanlıkta durdurur. Bunlar hepsi tohumun gelişmesi içindir. Eğer çekirdek kötülerle, kötülüklerle arkadaşlık ederek kendisini çürütürse çiftçiyi tenkit etmesi ne kadar doğru olabilir?

Demek insan günahlara girmek, cehenneme gitmek için bu dünyaya gönderilmedi. Kendisine layık ve insanı bütün varlıklardan daha üstün kılacak şerefli bir görev teklif edildi. Bu görevi yerine getirmek üzere dünyaya gönderildi. Dünya ise içindekilerle beraber aleyhine değil lehine olmak üzere hazırlandı.


Yorum Yap

Yorumlar