Soru

İhlas Ne Demektir

İhlas nedir, ne demektir?

Tarih: 3.11.2015 01:03:16
Okunma: 5430

Cevap

İhlas: Saf ve halis olmaktan ihlas kelimesi riyâsız ve yapmacıksız inanış, çok samîmî bağlılık, katışıksız tam doğruluk manalarına gelir. Sırf Allah için amel etmektir. Samimiyet manası da vardır.

Bu noktada Bediüzzaman hazretlerinin İhlas risalesini tavsiye ederiz. 

Mesela,

"Amelinizde rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer o râzı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. Eğer o kabûl etse, bütün halk reddetse, te’sîri yok. O râzı olduktan ve kabûl ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktizâ ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabûl ettirir, onları da râzı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya; yalnız, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını esas maksad yapmak gerektir."

"Hakperestliği nefisperestliğe tercîh etmek ve hakkın hâtırı, nefsin ve enâniyetin hâtırına gālib gelmek"Yorum Yap

Yorumlar