Soru

Haram Lokma ve Etkisi

Haram lokma, harama nazar ve haramla iştigal vs. Bunların hafızaya kötü etkisi olduğunu biliyoruz. Peki yabancıların ya da haram helal dikkat etmeyip istediği şekilde yiyerek istediği şekilde yaşayıp da çok zeki ve başarılı olmalarının sebebi nedir?

Tarih: 15.10.2022 20:51:46
Okunma: 393

Cevap

Öncelikle zeka ile hafıza ayrı şeylerdir. Her zeki kişinin hafızası kuvvetli değildir. Harama nazar ve haram olan şeylerle çokça meşgul olmak insan zihnine hem unutkanlık hem zarar verir. Beyin faaliyetleri malayaniyat dediğimiz şeylerle meşgul olduğu zaman orada bir başarıdan söz etmek mümkün görünmemektedir. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun Allah'ın haram kıldığı şeylere mübtela olan insanlar hiç bir yerde başarılı olamazlar ve olmamışlardır. Batıda müslüman olmadığı halde başarılı bilim adamlarının biyogarfilerini okuduğunuzda bu insanların yaşantıları açısından çok düzgün olduğunu kendilerini ilme ve bilime adadıklarını görmekteyiz. Hatta bir çoğunun hanımı onların bu kadar çok çalışmasından kendi haklarının zayi edildiğini söyleyerek boşanmışlardır. Eğer bu insanların aklı fikri gözü haram dediğimiz suretler ve görüntülerin peşinde olsaydı bu gün bir çok bilimsel buluş hayata geçmeyecekti. Biz bu bilim adamalarının huy ve karakterlerini beğenmeyebiliriz, cimri, pinti, asabi, hoşgörüsüz olabilirler. Ama biliyoruz ki bunlar sürekli içip eğlenen, haram ortamlarda, haram görüntülerle vakit öldüren insanlar olmamışlardır. Evet bu bilim adamaları günahsız bir yaşam sürmüşler demiyoruz. Fakat zevk ve eğlence peşinde koşmamışlardır. hayatlarının gayesi ilim bilim sanat ve kendilerini adadıkları çalışmaları olmuştur.

Dünyadaki bilim adamlarının çoğu yıllarca çalışma odalarında adeta inzivaya çekilmişdir. Boş ve faydasız veya bize göre günah olan bir çok ortamdan uzakaşarak toplumdan kendilerini tecrid ederek günlerce uykusuz kalmış ve ruhban hayatı yaşamışlardır. İnançsız olanları bile hayatlarını daktilo başında, resim tablosu karşısında, laboratuvarlarda kısaca ilim ve bilim odalarında çürütmüşlerdir. Evet sonradan kendisini kaybedip yanlış yollara girenler olmuşsa onlar da başarılarını kaybetmişlerdir. İlmi faaliyetlerin içine zevk ve eğlence girdiği takdirde oradan hiç bir başarı çıkmayacağını bunca bilim adamı hayatları ve sözleri ile ispatlamışlardır. Tarihte keyfine göre hareket edip zevk ve eğlence düşkünü devlet adamı bulabilirsiniz. Fakat başarılı bir bilim adamını bulmak ise maalesef mümkün değildir. Başarılı ve zeki bilim insanlarının günlük yaşantılarını incelediğinizde bu hakikati göreceksiniz. Demek ki hangi inançtan olursa olsun boş ve malayani işlerle uğraşmayan insanların zihinleri ve hafızaları daha canlı ve daha berraktır.

Eğer başarıdan kastınız zenginlik ise bu bir başarı değildir. Çünkü zenginlik tamamen Allah'ın bir lütfu ve ihsanıdır. Zeka ve kabiliyet ile bir ilgisi yoktur. Tecrübelerle sabit olmuştur ki Allah(c.c) ilmi isteyene, malı da istediğine vermiştir.


Yorum Yap

Yorumlar