Soru

Günlük Mütalaa Mikdarı

Risale-i Nur talebesinin günlük mütalaa mikdarı ne kadar olmalıdır?

Tarih: 17.09.2010 18:01:36
Okunma: 3482

Cevap

Risale-i Nur Kur'an'ın manevî bir tefsiri olduğu ve içinde kuvvetli iman ve Kur'an dersleri bulunduğu için onu okumak imanî sahada tefekkür etmek demektir. Bir saat tefekkür ise, hadiste bildirildiği gibi bir sene nafile ibadetten hayırlıdır.

Bu sebeble ne kadar çok zaman ayrılabilse o kadar kardır. Peygamberimiz asm. "İbadetin hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır" buyurduğuna bakılırsa günlük "şu kadar yapmak" lazım diyerek herkesin yapamayacağı bir miktar tayin etmekten ise "her gün muhakkak mütalaa yapmaya gayret etme"yi tavsiye edebiliriz.

Ayrıca, bu miktarı tayin konusunda yakınımızda bulunan arkadaşlarla bir grub oluşturup onlarla birlikte beraber takib edebileceğimiz miktarları beraber tayin etmek daha uygulanabilir bir yol olabilir.

Bediüzzaman Hazretleri de bu konuda bir miktar tayininden ziyade devamlı meşgul olmayı tavsiye etmiştir. Bu noktadaki iki beyanı şöyledir:

"...Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir..." (Emirdağ Lahikası)

"Vazifedarane kalemi her gün istimal etmeyenler, Risale-i Nur talebeleri ünvan-ı icmalîsinde her yirmidört saatte yüz defa hissedar olmak yeter diye, hususî isimlerle has şakirdler dairesi içinde bir kısmın isimleri muvakkaten tayyedildi Çıkarıldı." (Kastamonu Lahikası)


Yorum Yap

Yorumlar