Soru

Hz. Peygamber (sav) Kadınlara Vaaz Vermiş midir?

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz kadınlara sohbet vermiş midir?

Tarih: 4.11.2023 18:24:34
Okunma: 258

Cevap

“Hz. Cabir (ra) anlatıyor: “Resulüllah (asm) ile birlikte bayrama katıldım. Efendimiz hutbeden önce, ezansız ve ikametsiz namaz kıldırdı. Sonra Bilal’e (ra) dayanarak kalktı. Allah’tan korkmayı emretti ve O’na itaate teşvik etti. İnsanlara vaaz edip (ölümü, ahreti, cenneti, cehennemi) hatırlattı.

Sonra kadınlar bölümüne geçti. Onlara da aynı şekilde vaaz etti, hatırlatmalarda bulundu ve:

“Allah için tasadduk edin…” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai)

İslâm âlimlerinin bu hadisten çıkarmış oldukları hükümlerden bazıları şunlardır:

*Kadınlara vaaz etmek, onlara dinin ahkamını öğretmek, vazifelerini hatırlatmak müstehabtır.

*Kadınların talimi için ayrı bir gün, ayrı bir zaman ayırmak, müstakil bir mecliste onlara hitab etmek de müstehabtır, yeter ki fitne ve fesaddan emin olunsun.

Hadisten erkek hocanın bayanlara vaaz verebileceği anlaşılmaktadır.

Bazı âlimler, kadınların şehvetle olmadığı takdirde erkeklere bakmasının haram olmadığını söylemiştir. (Kütüb-i Sitte)

Şu'be, Eyyûb'dan tahdîs etti. Eyyûb: Ben Atâ'dan işittim, dedi. Ata: Ben îbn Abbâs'tan işittim, dedi. ibn Abbâs (ra): Ben Peygamber (asm) üzerine şehâdet ediyorum, dedi. Yâhud Ata da: Ben ibn Abbâs üzerine şehâdet ediyorum, demiştir:

Rasûlullah (mescidde va'z ettikten sonra) kadınlara duyuramadım zannıyle yanında Bilâl olduğu hâlde (erkek saflarından) çıktı. Kadınlara va'z ederek onlara sadaka vermeyi emretti. (Sözleri o kadar te'sîr etti ki) kadınların kimi (kulaklarındaki) küpeyi, kimi (parmağındaki) yüzüğü çıkarıp atmağa başladılar. Bilâl de onları eteği içine topluyordu.

Hadîsin başlığa uygunluğu açıktır. Bununla kadınlara va'z vermenin, onlara âhireti ve islâm hükümlerini hatırlatmanın, sadaka vermeye teşvîk etmenin müstehâblığı sabit oluyor. (Buhari)

Ebu Said (ra) anlatıyor: "Kadınlar Resûlullah'a (asm) dediler ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Sizden (istifade hususunda) erkekler bize galip çıktı (yeterince sizi dinleyemiyoruz). Bize müstakil bir gün ayırsanız!"

Resûlullah (asm) bunun üzerine onlara bir gün verdi. O günde onlara vaaz u nasihat etti, bazı emirlerde bulundu…” (Buharî, Müslim)


Yorum Yap

Yorumlar