Soru

Defin Üzerine Defin

Bir insan öldüğünde defn edildiğinde kaç sene sonra aynı mezara başka birisi defn edilebilir. Erkeğin kabrine kadın veya kadının kabrine erkek defnedilebilir mi?

Tarih: 26.08.2012 00:09:35
Okunma: 72202

Cevap

Bu hususta Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali isimli kitabında şöyle bir izah vardır:

Bir ölünün cesedi tamamen toprak kesilip kemikleri de kalmamış olmadıkça, onun kabri açılarak yerine başkası gömülemez. Fakat başka bir yer bulunamayınca, ölünün kemikleri toplanır ve oraya gömülecek olanla kendi arasında topraktan veya kerpiçten bir engel konur.

Bir zaruret bulunmadıkça, birkaç cenazeyi bir mezara koymak caiz değildir. Zaruret halinde ise konulur. Aralarına da bir engel (perde) olsun diye toprak doldurulur. Uhud şehidleri böyle gömülmüşlerdir.

Cabir İbni Abdullah (Radıyallahu Anhüma) demiştir: "Uhud savaşında ilk şehid olan zat, benim babam idi. Onu, diğer bir şehidle (Amr İbnu'l Cümuh ile) beraber bir kabirde bırakmaya gönlüm razı olmadı. Altı ay sonra kabri açtım. Babamı, kulağından başka, sanki kabre koyduğum gündeki gibi taptaze bir halde buldum ve onu çıkarıp başka bir kabire yalnızca gömdüm."

Sizin sorunuzda olan kaç sene meselesi için toprağın yapısı önemlidir. Bu da o yere ve coğrafyaya göre değişiklik arzeder. Belki bunun için bilgi ve ihtisas sahiplerine başvurmak lazımdır. 

Erkeğin üstüne kadın veya kadının üstüne erkek cenazesi defnedilmesi ise, bunda yukardaki şartlara göre bir sakınca yoktur.


Yorum Yap

Yorumlar