Soru

Cenaze Namazı Kılınır mı?

İslam itikad esaslarının hepsine eksiksiz inanan, ancak ‘’Hristiyanlarında güzel amel işleyenleri cennete girecek’’ anlayışına sahip olan birisini düşünelim. Bu kişiye yumaşak bir üslüpla ‘’Allah'a oğul isnad etmeleri ve Peygamberimizi kabul etmemeleri gibi sebeblerden dolayı Allah’ın Hristiyanları ebedi olarak cehenneme atacağını, ehl-i sünnet anlayışının bu olduğunu’’ güzel bir dille söylememize rağmen bu kişi ısrarla bu inanışını sürdürse ve bu inanç üzere ölse bu kişinin cenaze namazı kılınır mı?

Tarih: 10.09.2013 14:19:26
Okunma: 4936

Cevap

“Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm’dır!” (Al-i İmran, 19)

“Bugün, size dîninizi kemâle erdirdim, üzerinize olan ni‘metimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’a râzı oldum!” (Maide, 3)

"Kim de İslâm’dan başka bir din ararsa, artık kendisinden aslâ kabûl edilmeyecektir. Âhirette ise o, hüsrâna uğrayanlardan (olacak)tır." (Al-i İmran, 85) ayetinin gereği olarak başka dinlerden olanlar cennete gidemez. Çünkü iman bir külldür. Tecezzi yani parçalanma kabul etmez. Bundan dolayı bir kimse Peygamberimizi kabul etmiyorsa o kişi cennete gidemez. Çünkü mümin değildir. Kurandan bir ayeti inkar eden de küfre girer.

Eğer bu kişi, kendisine İslam dini tebliğ edilmeyenler veya ulaşmayanları kastediyorsa bu olabilir. Belki bunlar ehl-i fetret olabilirler. 

Fakat böyle olmadığı halde onların da cennete gideceklerini kabul ediyorsa bu bazı ayetleri kabul etmemek manasına geldiği için Allah muhafaza küfre düşer. Bu şekilde ölürse küfür üzere ölmüş olur. Kafirin cenaze namazı kılınmaz.


Yorum Yap

Yorumlar