Soru

3. Şua'nın Konusu

31. Lemanın 3. Şuasının konusu nedir?

Tarih: 13.03.2024 15:53:12
Okunma: 129

Cevap

Otuzbirinci  Lem‘a Şuâ‘lar mecmûası olup, müstakil olarak neşredilmiştir. Şuâ‘lar mecmûası 3 Şuâ ise Risâle-i Münâcât olup Bediüzzaman Hazretleri tarafından Sekinci Huccet-i İmaniye olarak da isimlendirilmektedir.  Bediüzzaman Hazretleri risalenin baş kısmında eser hakkında şu ifadelere yer vermektedir: "Bu Sekizinci Huccet-i Îmâniye olan Üçüncü Şuâ‘ risâlesi, vücûb-u vücûda ve vahdâniyete delâlet ettiği gibi, hem delâil-i kat‘iye ile rubûbiyetinin ihâtasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimiyetinin ihâtasına ve rahmetinin şumûlüne dahi delâlet eder. Hem isbat eder. Hem kâinâtın bütün eczâsına hikmetinin ihâtasını ve ilminin şumûlünü isbat eder. Elhâsıl: Bu Sekizinci Huccet-i Îmâniye’nin herbir mukaddimesinin sekiz neticesi var. Ve bu sekiz mukaddimelerin herbiri, sekiz neticeyi delilleriyle isbat eder ki, bu cihette bu Sekizinci Huccet-i Îmâniye’de yüksek meziyetler vardır.[1]

Özetle bu risale Rabbimizin;

1. Vücûb-u vücûdunu

2. Vahdaniyetini

3. Rububiyetini

4. Kudretini

5. Hâkimiyetini

6. Rahmetini

7. Hikmetini

8. İlmini

delilleriyle izah ve ispat etmektedir. 


[1] Şuâlar, 35


Yorum Yap

Yorumlar