Soru

Yazının Beş Nevi İbadet Olması

Yazı Mektubunda, Risale-i Nur'u yazmanın beş nevi ibadet olduğu bahs ediliyor. Fakat ibadetler Kur'ân ve hadiste belirlendiğine göre bunlar nasıl  ibadet oluyor?

Tarih: 2.04.2010 00:17:38
Okunma: 6743

Cevap

İbadet, kelime anlamı olarak, Cürcanî'nin "Tarifat" kitabında şöyle tarif edilmiştir:

"Mükellef bir kulun, nefsinin arzusu zıttına Rabbini yüceltmek için yaptığı şeydir" denilmiştir.

Buradan anlaşılıyor ki, ibadetin manası geniştir. Mesela, Resul-i Ekrem (sav) mümine karşı güler yüz göstermenin dahi sadaka olduğunu bildirmiştir. Sadaka ise bir ibadettir. Demek ki, müminlere karşı güler yüzlü olmak bir ibadet hükmündedir.

Şimdi bu pencereden, risaleleri Kur'an yazısıyla yazıp çoğaltmak için söz konusu olan beş nevi ibadete bakalım:

"1 - En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir."

Cihad ibadetlerin en büyüğüdür.

"2 - Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir."

Müslüman kardeşine yardımcı olmak bir ibadet iken, asrın müceddidine hizmet etmek en büyük bir ibadettir.

"3 - Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir."

İnsanların imanına hizmet etmek, hadiste geçtiği gibi, üzerine güneşin doğup battığı herşeyden daha hayırlıdır.

"4 - Kalemle ilmi tahsil etmektir."

İlim tahsil etmek bütün müslümanlara farz olan bir ibadettir

"5 - Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır." (21. Lema)

'Bir saat tefekkür bir sene ibadetten hayırlıdır' mealindeki hadisin bildirdiğine göre tefekkür de en büyük bir ibadettir.

Bu saydıklarımızın hiç biri namaz, oruç, hac gibi müstakil ibadetlerden değildir. Fakat manen ibadet hükmündedirler. İbadetler gibi sevaplar kazandırır, Allah'ın rızasına vesile olurlar.


Yorum Yap

Yorumlar