Soru

Ağaçları Sigortalatmanın Hükmü

Geçimini ziraat ile karşılayan birisi bahçesinde bulunan ağaçları sigorta etmesi caiz midir?

Tarih: 23.02.2024 21:36:06

Cevap

Sorunuz çerçevesinde sigorta konusunu ana hatlarıyla şu şekilde özetleyebiliriz.

1- Sigorta akdi gararı (aldanma) tazammum eder. Çünkü sigortalı ne kadar vereceğini,ne kadar alacağını bilmiyor. Belki bir iki taksit ödedikten sonra bir afet gelir çatar, bunun üzerine sigortalı malın bütün bedelini sigortadan alır. Belki de bütün taksitleri yatırdığı halde malı afetten mahfuz kaldığı için bir şey almaz.

 2- Sigorta kumarın bir çeşididir. Çünkü sigorta şirketinin, meydana gelen felakette hiçbir rolü yoktur, ama malı helak olsa bedelini vermektedir. Yahut devamlı musibetten masum kaldığı için bedelsiz olarak taksitleri almış olmaktadır.

3-Sigorta ribe'l fadl ve ribe'l nesie'yi tazammun eder. Çünkü sigorta iştirakçiye verdiğinden fazlasını verirse ribe'l fadl ve bir müddet sonra olduğu için de ribe'n nesi olur.

4-Sigorta meselesinde bedelsiz olarak başkasının malının alınması vardır. Bu da '' Ey iman edenler mallarınızı aranızda haksız yere yemeyiniz.'' Âyetindeki yasağın şümulüne girer." (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)

İslâm âlimleri yukarıda zikredilenlerden anlaşılacağı üzere şu anda uygulanan kâr-zarar ortaklığına dayanmayan sigorta ve kaskonun caiz olmadığı beyan etmişlerdir. Fakat kâr-zarar ortaklığına dayanan sigortalar yardımlaşma mantığında olduğu için caizdir.

 Detaylı bilgi için bakınız:

https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/Karar/3656/sigortanin-dini-hukmu

https://risale.online/soru-cevap/arac-kaskosu-ve-sigorta


Yorum Yap

Yorumlar