Soru

Risale-i Nur ve 5. Halife

Risale-i Nur Beşinci Halife midir? İzah edebilir misiniz?

Tarih: 2.11.2022 13:20:04
Okunma: 170

Cevap

Bahse konu olan yer Risâle-i Nûr’da şöyle geçmektedir:

Hazret-i Hasan radıyallâhü anhın altı aylık hilâfeti ile berâber Risâle-i Nûr’un Cevşenü’l-Kebîr’den ve Celcelûtiye’den aldığı bir kuvvet ve feyizle vazîfe-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakāik-i îmâniye noktasında Hazret-i Hasan radıyallâhü anhın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşinci halîfe nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adâlet-i hakîkiye ile bu asırda insanları mes‘ûd edebilir bir isti‘dâdda bulunan, Risâle-i Nûr’dur ve onun şahs-ı ma‘nevîsi, Hazret-i Hasan radıyallâhü anhın bir muâvini, bir mütemmimi, bir ma‘nevî veledi hükmündedir.

 

Bu parçadan istifade ile hilafet makamının en önemli vazifesi, insanların ve özellikle müslümanların iman ve itikad cihetinde her türlü tehlikelerden korunarak ebedi saadeti kazanmalarını temin etmektir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bu felaket ve helaket asrında insanların bu çok önemli ihtiyacını yerine getiren Risâle-i Nûr’dur. Bu cihetle Risâle-i Nûr için beşinci halife olan Hz. Hasan (ra) efendimizin hilafetinin bir cüzü veya devamı diyebiliriz.

 

 


Yorum Yap

Yorumlar