Soru

Putperestlik

Putperestlik inancı ilk olarak nasıl ortaya çıktı?

Tarih: 28.02.2009 00:00:00
Okunma: 4106

Cevap

Rivayete göre, Kâbil, kardeşi Hâbil’i öldürünce, babası Âdem as’dan korkarak Yemen’e kaçar. Şeytan ona, “Habil’in kurbanını ateşin yakması ve kurbanını kabul olunması, onun ateşe hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. Sen de öyle yap!” diye telkinde bulundu.
Bunun üzerine, Kâbil, bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmağa başladı. (Taberî Tarihi c.1,s.82)

Şit (as)’ın  oğulları, önceleri gelir, Âdem (as)’ın bir dağdaki mağarada bulunan cesedini ziyaret eder ve ona tazimde bulunurlar ve kendisi için Allah’tan rahmet dilerlerdi. Kâbil oğullarından bir adam:

“Ey kabil oğulları! Şit oğulları, Âdem’in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazimde bulunuyorlar. Sizin ise böyle bir şeyiniz yok!” dedi ve onlar için bir put yonttu.
Tarihte ilk put yapan adam, bu oldu. (Ebülmünzir Hişam-kitabülasnam s.50-51, Yakut Mucemülbüldan c.5,s.367)

Bir başka kaynakta ise ilk putun İdris aleyhisselam zamanında yapıldığı söylenir.


Yorum Yap

Yorumlar