kategorisindeki sorular

 Helal gıda noktasında dikkat etmeye çalışıyorum ve etrafımdaki akrabalara, sevdiklere de anlatmaya çalışıyorum. Fakat yer yerde her şeyi yemediğimi bildikleri halde bazen aşırı derecede ısrarla karşılaşıyorum. Böyle bir ortamda ve ilk girdiğimiz ortamlarda nasıl bir davranış sergilemeliyiz?
Çevremdekiler düğün için gelinlik kiralamanın caiz olmadığını söylüyorlar. İslamiyette bunun yeri var mı?  
Bir tekstil işletmesinin, dinimizce insanlar içerisinde giyilmesini yasak olan bir elbiseyi dikmesinin veya bir esnafın bu elbiseyi satmasının hükmü nedir?
Safer ayında insalların başına gelecek belaların dağıtıldığı söyleniyor bu doğrumu? Safer ayını bela ayı olarak telakki etmemiz mi gerekiyor?
Vesvese ile evham arasında ıstılahi bir fark var mıdır?
Gayr-ı mülimlerin yanında çalışmak veya onlara hizmet etmek uygun mudur?
Eşcinsellere ve yaptıklarına karşı Müslümanın tavrı nasıl olmalıdır? Kur'an'da Lut kavmiyle ilgili yazılanlara göre lanetliler ama bizim tepkimiz nasıl olmalı?
Şehadetname konusunda birebir yardımcı olacak kimse yok. Bu konuda tavsiyeniz var mı?
Organ Naklinin dinimizce hükmünün ne olduğu hakkında malumat verir misiniz?