Şefaat hak mıdır? Bu konuda âyet ve hadisler var mıdır? Peygamber Efendimizin [sav] şefaatiyle cehennemdeki bir kişi cennete girebilir mi? şefaat sadece peygamberlere mi mahsustur?
Muhammed isminin çocuklara ağır gelmesi diye bir şey var mı? Çocuğumuza bu ismi verince, çocuğumuzu bu isimle çağırınca her defasında salavat mı getirmek gerekiyor? Bu konuda bilgi verir misiniz?
Bir kişi ticarette batsa, borcunu çok ödeme gayretinde olmasına rağmen ödeyemeden ve mal bırakamadan vefat etse, onun yerine de bu borçları ödeyecek kimse olmasa bu kişinin ahiretteki durumu ne olur?  Allah'ın bu borcu kişinin pişmanlığı ve çaresizliğinden dolayı üstlenme durumu olabilir mi?
Bizim hakkına giren bizi kandıran ve canımızı çok yakan bir kişiye karşı Allah'a havale etmek veya kahhar zikri çekmek günah olur mu?
"Vücûdun hasra gelmez muhtelif envâını, münhasır olmaz, sıkışmaz şu şehâdet âleminde.Âlem-i cismânî bir tenteneli perde gibi şu‘lefeşân gaybî avâlim üzerinde" Lemaat'ta geçen bu cümleyi izah eder misiniz? Vücut nasıl hasra gelmez? Vücudun mertebeleri mi vardır?
Cennet ve cehennem hakkındaki bilgiler doğru mu?
Allah'ı ve Melekleri sevdiğimizi nasıl anlarız? Kısaca izah eder misiniz?
İnternetten video, program ve kitap indirmek kul hakkına girer mi?
Hocam ben namazlarımın kazalarını tam bitirmeden ölsem cehenneme gider miyim?
1- İnsan kabirde ne kadar kalır? 2- Kıyametten haşre kadar ne kadar zaman geçer? 3- Mahşerde hesap ne kadar sürer (zaman, yıl olarak)? Mümin ve kafir için bu üç vakit aynı mıdır? Misal bir mümin mahşerde hesabını vermişse tüm insanların da hesap vermelerini bekleyip mi sırata ya da cennete gidecek yoksa tüm insanların da hesap vermelerini beklemeden mi gidecek ?