Soru

Kadınların Şerrinden Sığınma

 Allahümme ecirna min fitnetin nisa denmesinin sebebi nedir?

Tarih: 21.04.2011 11:02:51
Okunma: 9981

Cevap

Bediüzzaman hazretleri Risale-i nur külliyatında kadınlar hakkında şöyle açıklamalarda bulunmaktadır:  Belki kadının en çekici, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki iç güzelliğidir. Ahlak güzelliğidir.  Ve en değerli ve en şirin güzelliği ise; ulvî, ciddî, samimî, nuranî şefkatidir. Şu kadındaki şefkat güzelliği ve iç güzellik, hayatının sonuna kadar artarak devam eder.

Hem kadınlar erkeklere nisbetle latif ve yaratılış itibarıyla nazik ve zayıftırlar

Hem kadınlar birer şefkat madenidirler. Hayat yolculuğunda birer ebedi arkadaştırlar.

Hem kadınlar evlerinde birer müdür konumunda olduklarından mallarını, evladlarını, her şeylerini korumaya çalışırlar.

Kalbleri saf, temiz olup şefkatle doludur.

Hem kadınlar yüksek cennetlere layıktırlar. Ve cennet onlarla da süslenir.

 

Bununla beraber kadınlar kötü ahlaktan temiz ve pak olmalı ve çirkin ârızalara bulaşmamış olmalıdırlar.

 

Hem Ahir zamanda insanların hırçınlaşmış ruhlarını etkilemede önemli bir role sahiptirler.  

 

Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivâyetlerinden anlaşılıyor.

Kadınların Şerlerinden, fitnelerinden, belalarından Allah'a sığınmanın en güzel yolu O'nun emirlerine göre hareket etmek demektir. Kadın-erkek ilişkilerinde ilahi ölçüleri korumak demektir. Yasaklarına, haramlarına yanaşmamak demektir. yoksa sadece dil ile korunmak demek değildir.

Saliha, dindar, güzel ahlak sahibi olan kadınlar müstesna olmalıdır. Çünkü bunlar hem kendilerinin hem de başkalarının fitneye düşmesine sebeb olmaktan son derece kaçınırlar. Allah'ın hududlarına son derece riayet ederler.

Hem kadınların her halinden değil belki gaflete, dalalalete, küfre, yalnızca dünyaya, fitnelere kısacası Allah’ın razı olmadığı ve istemediği şeylere davet eden, sevk eden kadınlar ve kadınların bazı özelliklerinden, sıfatlarından sığınmak demektir.  Zira her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslim olmak lazım iken her zaman mümkün olmuyor. İslamiyet bu fitnelerin önüne geçmek için kadın- erkek ilişkilerinde bir takım düzenlemeler getirmiştir. Sınırlar tayin etmiştir. Hududlar belirlemiştir.

Unutulmaması gereken bir hakikat ta insanların bir erkek ve bir kadından meydana geldiğidir.  Peygamberleri de kadınlar dünyaya getirdi. Onları terbiye etti. Peygamberimizin mübarek nesli de en Saliha bir kadından devam etti. İlk Müslüman olan da bir kadındı.  


Yorum Yap

Yorumlar