Soru

Kadının Önceliği

Kadının önceliği hizmet ve ilim mi olmalı; yoksa eşi ve evi mi olmalı? 

Tarih: 4.05.2021 00:13:10
Okunma: 1427

Cevap

İslamiyet, hadd-i vasat bir din olup ifrat ve tefritten uzaktır. Yani Kuran ve sünnet, aşrılıktan uzak durmayı, dengeli ve ölçülü olmayı emir ve tavsiye eder.

Kadın, ailesini, eşini ve çocuklarını ihmal etmeden, elden geldiği kadar ilim öğrenmesi, İman ve Kur’an hizmetlerine çalışması ve koşturması münasiptir. İlim öğrenmek veya hizmet bahanesiyle hem ailesini, hem evini, hem de eşini ve çocuklarını ihmal etmesi caiz olmaz. Cenab-ı Hak da bundan razı olmaz.

Erkek de eğer hanımı evini, eşini ve çocuklarını ihmal etmeden ilme, iman ve Kuran hizmetlerine koşturuyorsa bundan memnun olup şükretmeli ve engel olmamalıdır.

AYRICA; İslam dini ilim tahsil etmek konusunda kadın ve erkeği ayırt etmeden her ikisine de aynı vazifeleri yüklemiştir. Peygamberimiz’e (asm) gelen ilk vahiy de “Yaratan rabbinin adıyla oku!”[1] Olması bu meselenin önemini ifade eder.

 İnsanın en birinci üstadı ve en tesirli muallimi annesidir. Temel olarak eğitimin ilk ve en önemli kısmı annelerin evlatlarına vermiş oldukları terbiye yani eğitimdir. Bu yönüyle kadınlar, insanlık tarihinin ustası hükmündedir. Aile yuvasının da ilk öğretmenleridir. Toplumların inşasında ve İnsanlık âleminin muhtaç olduğu nesillerin yetişmesinde en önemli rol kadınların olmuştur. Bu yönüyle bakıldığında kadının ilim öğrenerek sorumlu olduğu alanlarda eğitim faaliyetlerinde bulunması büyük kıymete haizdir. Hadis-i Şerifte de Peygamberimiz (asm) “İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farzdır.”[2] Buyurmasıyla bu konunun ehemmiyetine işaret etmiştir.

Burada şunu da ifade etmek de gerekir ki; gerek Kur’an-ı Kerim gerekse Hadis-i Şerifler ailede karı-koca arasında tam bir ahenk olmasını emretmiştir. Bu meyanda özellikle kadının, kocasına ve evine karşı olan hizmetlerinin önemini de vurgulamıştır. Ayet-i Kerime’de, “Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve (kavvam) koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar.”[3] Emredilmesiyle aile kurumunun, ev düzeninin, ailedeki fertlerin düzenini sağlamak ve korumak için erkek, hem hanımın hem de evin hâkimi hükmündedir.

Sahabe-i Kiram (ra) tarafından “Ya Resûlallah! Hangi kadınlar hayırlıdır? Diye sorulunca, “Bakıldığında huzur veren, verilen emri yerine getiren, kocasının onuruna ve malına halel getirmeyen kadınlardır.”[4] İfade etmesiyle hayırlı kadınların kocasına karşı sorumluluğunu yerine getirenleri nazara vermiştir. Bu konu ile ilgili birkaç Hadis-i Şerif de şöyledir: “Kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, nâmusunu yabancılardan muhâfaza eder ve kocasına itâat ederse, azâb olunmaksızın cennete girer.”[5]

“Herhangi bir kadın, kocası kendisinden memnun olarak ölürse cennete girer.”[6]

“Dünya nimetlerle doludur. Dünya nimetlerinin en iyisi de saliha bir kadındır.”[7]

Şunu da ifade edelim ki; erkek-kadın her bir Müslüman için imanını kurtarmak, kabre imanla gitmek ve ebedi cehennemden kurtulmak meselesi en büyük ve en kıymetli meselesidir. Bununla beraber marifetullah ilmi diye bahsettiğimiz Cenab- ı Hakkı isim ve sıfatları ile tanımak, bu vesile ile imanını taklit seviyesinden tahkik seviyesine çıkarmak her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Çünkü ebedi saadetin kaynağı iman ile kabre gitmektir.

Netice olarak; İslamiyet sırat-ı müstakimdir. Her türlü meselede insan için en mükemmel olanı ders vermiştir. Ailede huzurun, saadetin kaynağı ise hürmet ve merhamettir. Dinimiz İslamiyet, kadının erkeğe karşı vazifelerinden bahsettiği gibi erkeğin de kadına karşı vazifelerinden bahsetmiştir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak Müslüman olarak vazifelerini iyi öğrenmek, her şeye gerektiği kadar önem vermek ve önceliklerimizi iyi belirlemek yükümlülüklerimizden olduğunu unutmamalıdır. 

 

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/islamda-koca-hakki  

https://risale.online/soru-cevap/koca-kari-arasindaki-munasebetle-alakali-bir-ayet

[1]  Alak Suresi, 1

[2]  İbn Mace, Mukaddime, 17

[3] Nisâ, 34

[4] Ahmed b. Hanbel, Müsned, XII, 384

[5] Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.I, s.191

[6] (Tirmizi, Radâ 10, (1161))

[7] Müslim, Radâ, 64; Nesâî, Nikâh, 15; İbn-i Mâce, Nikâh, 5

 


Yorum Yap

Yorumlar