Soru

Kadının mahremlere görünmesi

Mahrem yüzlere görünmemek her bayanın mesul olduğu bir sünnet midir? Zaman değişti diyen insanlara bunun izahını nasıl yapabiliriz?

Tarih: 14.11.2010 14:02:08
Okunma: 3921

Cevap

İbn-i Hişamın Abdullah bin Cafer, Onun da ebû Avane’den rivayetine göre:

            “Bir Müslüman Arap kadını bazı şeyleri satmak üzere, Kaynuka oğulları pazarına gidip, satacağını sattıktan sonra, bir kuyumcunun dükkânına oturmuştu. Orada bulunan Yahudiler, kadının yüzünü açmak istedilerse de, kadın buna diretti. Kuyumcu, kadıncağızın elbisesinin arka eteğini sırtına iliştirdi. Kadın ayağa kalkınca edep yeri göründü. Yahudiler gülüşmeye başladılar. Kadın feryat etti. O sırada oralarda bulunan Müslümanlardan birisi, Yahudi kuyumcunun üzerine atılıp, onu öldürdü. Yahudiler de toplanıp Müslüman’ı öldürdüler. Öldürülen Müslüman’ın ailesi de imdat istedi. Müslümanlar Yahudilere karşı öfkelendiler. Bu yüzden Kaynuka oğulları Yahudileri ile Müslümanlar arasında husumet başladı. Resülullah(sav) ile aralarında bulunan anlaşmayı bozan Yahudilerden ilki bunlar oldu.”

            Bu hadisenin sebebi, Yahudilerin, Müslüman Arap kadının yüzünü açmak istemeleri idi.

            Bu olay gösteriyor ki, İslam’ın kadına farz kıldığı örtünme, kadının yüzünü de içine almaktadır. Yoksa eğer böyle olmasaydı, kadının yüzünü örterek yolda yürümesine herhangi bir ihtiyaç kalmazdı. Müslüman kadının yüzünü örtmesi, kendisine emredilen dini bir hükmü yerine getirme duygusuyla olmamış olsaydı, elbette Yahudiler, kendilerini bunu yapmaya iten bir şey bulamazlardı. Çünkü Yahudiler bununla, kadındaki, açıkça görülen dini şuuru rencide etmek istediler. Ancak öğrenme, şahitlik, tedavi zarureti gibi özel durumlar bundan müstesnadır.

Kadının yüzü ve elleri avret olmadığı görüşüne sahip olan mezheb imamlarına göre, onları örtmek vacip değildir. O imamlar, bunun aksine delalet eden hadis-i şeriflerin, vücub değil de mendup olduğuna hamlettiler. Şu kadar var ki; bütün imamlar, kadının vücüdundan herhangi bir yere şehvetle bakmanın caiz olmadığında, günah işlemenin yaygınlaşıp, kadına bakan fâsıkların ve kötü niyetlilerin çoğunluğu teşkil ettiği zaman ve zeminde, kadının yüzünü örtmesinin vacip olduğunda ittifak etmişlerdir.

Bu günkü Müslümanlar bu dönemi atlatıncaya kadar daha dikkatli yürümeleri, daha tedbirli olmaları gerekmektedir. Sürçmenin çok olduğu bu döneme bakarak kadının yüzünü örtme zaruretinde, zamanın değişmesiyle hükümleri değiştiren zarureti gösterecek bir örnek de bulamıyorum.

Bir kısım insanların şu anlayışı ne kadar da tuhaftır: “Zamanın değişmesiyle hükümlerde değişir” kaidesine tutunarak vacipleri mübah kılmaktadırlar. Halbuki ben, içinde bulunduğumuz dönemin gereklerine bakarak yürürken, daha çok sakınmayı ve Allah Müslümanlara istenilen genişliği ihsan edinceye kadar çok daha ölçülü yürümenin gerektiğine inanıyorum. (Dr. M. Said Ramazan El-Bûtî, Peygamberimiz’in(sav) Uygulamasıyla İslam, Gonca Yayınevi)


Yorum Yap

Yorumlar