Soru

Eşin Başını Açması

Eşim benden izin almadan başörtüsünu çıkardı. Şu anda başörtülu değil. Bunun gühanı kime yazılır?

Tarih: 11.09.2021 16:02:30
Okunma: 363

Cevap

Erkeğin rızası olmadan hanımı başını açıyorsa ya da başı açık olarak geziyorsa mesuliyet kadına ait olur. Erkek bundan dolayı mesul ve günahkâr olmaz. Bu konu ile alakalı olarak fıkhî ölçü şu şekildedir:

‘’Erkeğin görevi; İslam'ın güzel prensip ve yüce gayesini münasip bir dille Müslüman fakat günaha düşen eşine anlatıp nasihat etmesidir ve ehli tarafından yazılmış kitapları kendisine okuyup okutmak ve iyi hatipleri dinletmesidir. Bunu yaptığı halde hatasından dönmezse, ebedi hayatını kurtarmak gayesiyle kendisine karşı biraz sert davranmak, bununla da yola gelmezse geçici olarak ondan uzak kalmaktır. Bununla da yola gelmezse vazifesi sona ermiş olur. Artık vebal kendisine aittir.’’[1]

Koca bu gibi yaptırımları uygulamadan sadece nasihat etse, yine kadının günahından dolayı mesul olmaz. İlla ki yaptırım uygulamak ve zorlamak mecburiyeti yoktur.

Burada önemli olan husus; büyük bir hataya düşmüş olan hanımına karşı yumuşak, mülayim ve tatlı bir üslûpla nasihat etmek, Kur’ân ve sünnet çerçevesinde gerekli ikazları yapıp ıslahı için dua etmektir.

Daha da önemli bir husus ise; hanımının günahına kalben taraftar olmamak, bu büyük günahı hoş görmeyip rıza göstermemektir.

 

[1] Fetvalarla Halil Gönenç, s.353


Yorum Yap

Yorumlar