Soru

Peygamberimiz'in (sav) Salavatı Çokça Arzu Etmesi

4. Lema'nın 1. makamında peygamber efendimizin a.s.m. ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermesini izah eder misiniz?

Tarih: 14.12.2009 00:00:00
Okunma: 4459

Cevap

Bu cümle ile kasd olunan mana, Peygamberimiz (sav)'in ümmetinden kendisine çokça salavat getirmelerini istemeleri, bunu çokça arzu etmeleridir. Bu arzusunu gösteren hadislerden bazıları şöyledir:

"Kim bana (bir kere) salat okursa Allah da ona on salat okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir." Nesai, Sehv 55

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." (Yine Tirmizi'de Hz. Ali (ra)'den kaydedilen bir rivayette şöyle denir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salavat okumayandır.")

Tirmizi, Salat 357

Üstad Bediüzzaman Mektubat'ta bu suale şöyle cebaverir:

"Eğer desen: Madem o Habibullahtır. Bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var?

Elcevab: O Zât (A.S.M.) umum ümmetinin saadetiyle alâkadar ve bütün efrad-ı ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır.

İşte kendi hakkında meratib-i saadet ve kemalât hadsiz olmakla beraber; hadsiz efrad-ı ümmetinin, hadsiz bir zamanda, hadsiz enva'-ı saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz enva'-ı şekavetlerinden (kötülüğe düşmelerinden) müteessir olan bir zât, elbette hadsiz salavat ve dua ve rahmete lâyıktır ve muhtaçtır." (24. Mektubun 11. Zeyli)

Şualar da aynı nükte geçer:

"O, bütün ümmetinin saadetiyle alâkadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı hikmettir." (6. Şua)

Bu suale daha önce verdiğimiz bir cevab için şu linke bakınız.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar