Soru

Cinlerin Varlığı

Cinler var mı, varsa bazen insana nasıl zarar veriyorlar? 

Tarih: 7.02.2020 02:22:50
Okunma: 2533

Cevap

Cinlerin varlığı hakikattir. Cin kelimesi lügat manası olarak, “”gizli, görünmeyen şey’’ manalarına gelmektedir. Terim olarak ise, duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kafir guruplardan oluşan bir varlık türü anlamına gelmektedir.( TDV. İslam Ansiklopedisi, VIII, “Cin” Maddesi, s. 5.)

Cinlerin mahiyeti tam olarak bilinmemekle beraber, varlığı ve mahiyetlerine dair bilgiler ancak vahiyle bilinir.Kuran-ı kerimde  cinlerin,ateşin dumansız alevinden yaratıldığı söylenmektedir.(Rahman-15)

Buna ek olarak kuran’da ‘Cin Suresi adıyla bir sure olup,ayetlerde ve sahih hadislerde cinlerden bahsedilmektedir.Özetle cinlerin varlığı gerçek olup her müminin inanması gereken bir meseledir.

 

Cinler insana zarar verebilirler mi?

Cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk görevi olan, ancak yaratılış olarak insanlardan farlılık gösterirler. Cinler Cenab-ı Hakkın müsadesi ve izni olmadan kimseye herhangi bir zarar verme kabiliyetinde değildirler.Allah müsaade ederse cinler,  insana zarar verebilirler. Ancak istediği her insana zarar veremez. İbadetten uzak yaşayan, günahlarla çok meşgul olan insanlara cinler zarar verir.

Cinler, insanları korkutmayı ve şüpheye düşürmeyi, vesvese ve evham vermeyi severler. cinler insanlara rahatsızlık verirken bu zarar kişiden kişiye göre değişir. Yoksa cinler, her insana zarar veremez. Cin, insana musallat olunca, ona korku, ürperti hisleri aşılayıp islamiyetin hoş görmediği fiileri yapmaya sevk eder. mesela,sıkıntı ve korku, endişe ve ürperti gibi durumlarda insan ibadeti terk etmek isteyebilir.buna bağlı olarakda kötü alışkanlıklara meyl duygusu oluşur. Böyle bir cin tasallutuna maruz kalan kişiler, eğer iyi niyetli, samimi ve bu işin ehli insanlara rast gelirse Allah'ın (c.c.) izniyle şifa bulabilir.

 Felak ve Nâs sûrelerinde insanların, cinlerin ve her türlü yaratığın şerrinden ve vesvesesinden Yüce Allah’a sığınmaları teşvik edilmiştir. Bu demektir ki gerçekten Allah’a iman edenler üzerinde ve cinlerin hâkimiyeti, bir baskı kurması ve zarar vermesi söz konusu değildir.  Allah’a sığınması ve onlardan korkmaması gerekir. Onlara hiçbir şekilde meyletmeyen ve iradesini sadece hak ve hakikat doğrultusunda kullanan kimseler ise cin ve şeytanlardan gelebilecek her türlü etki ve zarardan korunmuş olurlar.

Cinlere bu tarz şeyler için Allah'ın müsaade etmesinin sırrı imtihandır. Bununla birlikte bilmediğimiz birçok hikmetler vardır.

 


Yorum Yap

Yorumlar