Soru

Cennet Yukarıda Cehennem Aşağıda Ne Demek?

Risalede cennet yukarıda cehennem aşagıda deniliyor. Dünyanın uzaydaki konumu sürekli değiştiğine göre bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

Tarih: 3.04.2010 10:30:55
Okunma: 6159

Cevap

Dünya seması birinci kat semadır. Bunun üstünde altı kat sema daha vardır. Cennet'in yeri yedinci kat semada olduğu ayet ve hadislerin işaretiyle sabittir.

Necim Sûresi'nde, Cennetü'l-Me'vâ'nın Sidretü'l-Müntehâ'da olduğu bildiriliyor. Sidre ise , miraç hadisinde geçtiği gibi, yedinci kat semanın sonundadır.

Hadiste ise, Cennet'in damı Rahman'ın Arşı'dır buyrulmuştur. Dolayısıyla cennet en yukarı sema tabakasında olduğu için üstte olduğu anlaşılır.

Cehennem'in aşağıda olmasının birinci manası, hadiste işaret edildiği gibi, yer altında olmasındandır. Yerin derinliklerinde bulunan büyük ateş tabakası cehennemdir, hem cehennemin çekirdeğidir. Yani cehennem şu an aşağıdadır.

İkinci mana ise, kıyamet koptuktan sonra kainat yeniden düzenlenecek ve cennet ve cehennem olarak iki şıkka ayrılacaktır. Cennet yukarıda, yani Arş'ın altında olacak, cehennem de ondan daha aşağı bir makamda bulunacaktır.


Yorum Yap

Yorumlar