Soru

Bıyık Kesmek

Sadece bıyık bırakmanın sünnet olmadığını söylüyorlar. Sakalla beraber sünnet olduğu doğru mu?

Tarih: 24.04.2010 15:02:21
Okunma: 8078

Cevap

Sakal da bıyık da birer sünnettirler. Peygamber Efendimiz (sav) ikisini de tamamıyla kesmemiştir. Sakalı kesen bir sünneti terk etmiş olduğu gibi, bıyığı kesen daha fazla sünneti terk etmiş olur.

Sahabe’nin bıyıklarını tıraş ettiklerini (kazıdıklarını) bildiren bir haber mevcut değildir. Ancak bıyıklarını kısaltmış oldukları Sahabe’den nakl edilmiştir.

Muğîre bin Şu’be (ra) diyor ki: “Rasülüllah (sav) bıyıklarımın uzadığını gördü ve "misvakın üzerinde kalan kısmını kes” buyurdu.

Bıyıkları yanlara doğru uzatmakta beis yoktur. Hz. Ömer (Ra) ve diğerleri bıyıklarını yanlar doğru uzatırlardı. Çünkü onlar ağzı örtmez, yemek bulaşığı onlara takılmaz.

Bazı alimler bıyık kesmeyi tahrimen mekruh ve bid’at saymışlardır. (1)

Bıyıklar üst dudağın üst tarafıyla müsavi (aynı seviyede) olacak şekilde (yani üst dudağın kırmızı yeri görülecek  şekilde) kısaltılır. Kaş gibi olur.

Bıyıkları tıraş etmek (kazımak) varid olmadı (rivayet edilmedi).

Bazı ulema bunu mekruh ve bid’at gördü  (2)

Dar- ı harpte düşmana heybetli görünmek için bıyığını uzatmak menduptur. (3)

Bı­yığı tıraş etmenin sünnet olmadıği anlaşılır. Evet bıyığı tıraş etmek sünnet değildir. Sünnet ancak bıyıktan makasla alıp kılları üst du­dağın kenarındaki yüksekliğin seviyesi kadar kısaltmaktır. (4)

Bıyık, sakala tabidir. Bıyık sakalın etrafı hükmündedir. (5)

Bu rivayetlerden anlaşılan ve uygulamada da bu güne kadar gelen şudur:

Bıyıkları dudakları açacak kadar kısaltmak fakat tamamen de kazımamak sünnettir. Sakal da sünnettir. Sakal sünnetini bazı sebeblerle yerine getirmeyen birisinin bıyıklarını da kazıması gerekir diye bir şey yoktur. Bunu yapan iki sünneti de terk etmiş olur.

Hatta Hayatü's-Sahabe kitabında sakal ve bıyıklarını birlikte kazıyan birisini gören bir kısım sahabelerin, o kimseyi, kendini kadınlara benzetmekle kınadıkları bahsedilmektedir.

Erkeğin kadınlara benzememeye çalışması dinimizin önemle üzerinde durduğu konulardandır. Sakalını kesen birine bıyığını da kes demek iki yönden de yanlış olur.

1- Bir sünneti bıraktırmak. Çünkü bıyıkları kazımamak sünnettir. 

2- Kadınlara benzemek. Çünkü yüzdeki tüyler erkeğin farklarındandır.

İslam tarihi boyunca sakal kesmek hoş karşılanmamakla beraber, ikisini beraber kesmek hiç hoş karşılanmayan bir uygulamadır.

(1) İhya-u Ulumid-din C. 1  Sh. 104  

(2) Tahtâvi S. 43  

(3) Dürer C. 1  S. 323   

(4) Hidaye

(5) Dört Mezhebe Göre Fıkıh, A. Cezerî


Yorum Yap

Yorumlar

Burda şunun altı çizilmelidir: Bıyık, kesinlikle sakala tercih edilmiyor. Aksine sakal bırakılamadığı için bıyık bırakılıyor ve bir derece sakalın görevini görüyor.
Gönderen: MANSUR ...
Tarih: 6.07.2011 20:06:30