Soru

Bâbu’r-risâlet ve’t-tenzîl

'' Bâbu’r-risâlet ve’t-tenzîl’dir. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ’in cilvesidir. '' İzah eder misiniz?

Tarih: 15.06.2021 07:07:12
Okunma: 819

Cevap

Risalet, yani peygamber gönderme ve tenzil, yani kitap indirme babıdır. Besmelenin ahireti gerektirmesidir.

Konunun izahı 10. Söz 12. Hakikatte vardır. Kısaca şöyledir:

Ahirete iman akidesinin en büyük delillerinden birisi de Peygamberlik müessesesinin varlığıdır. Başta Peygamberimiz asm olmak üzere bütün peygamberler iddia etmiş oldukları gerek Allah’ın varlığı gerekse ahiretin varlığı gibi iman esaslarını gösterdikleri mu’cizelerine dayanarak teyid etmişlerdir. Bu mu’cizeler ise onların davalarının hak olduğuna Allah cc tarafından bir tasdik hükmündedir. Aynı zamanda Hadis-i Şerifte "Alimler peygamberlerin varisleridir." (Müsned) buyurulmasıyla alimlerin de Peygamber varisi olması hasebiyle onların da göstermiş oldukları kerametler bu hakikate hizmet eder ve delil olur.

İkinci olarak başta Kur’an-ı Azimüşşan olarak bütün semavi kitaplar ve suhuflar da  Allah’a ve ahiret gününe imanın  büyük bir delilidirler. Kur’an-ı Azimüşşan binler mu’cize ve ayetlerini dayanak göstererek, insan için kesin bir şekilde ahiretin geleceğini, cennet ve cehennem gibi insanların amellerinin neticelerini göreceği bir merkezin kurulacağını haber vermiştir. Hiçbir şek ve şüphenin haddi değildir ki muhakkak vuku bulacak bu meseleyi cerh etsin.

Netice olarak ِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ kelimesi ve bu kelimedeki Allah, Rahman ve Rahim isimleri yukarıda zikrettiğimiz bu hakikatlerin tezahürüne bir sebeptir. Cenab-ı Hakkın bu isimlerinin varlığı ahirete imanın büyük bir dayanak noktasıdır. Çünkü Cenab-ı Hak nihayetsiz merhametiyle insanın en büyük ihtiyacı olan ebedi yaşamak isteğini ahiret alemini kurarak ebedi saadete mazhar etmekle tatmin ediyor.   


Yorum Yap

Yorumlar