Soru

Ahiret Hayatı Hakkında Bilgiler

Cennet ve cehennem hakkındaki bilgiler doğru mu?

Tarih: 28.10.2020 12:26:30
Okunma: 935

Cevap

Her devlet kendisine hizmet edenlere ücret veya mükâfat, isyan edenlere ise ceza vermesi; Allahü Teala’nın saltanat ve hâkimiyetine itaat edenlere mükafat ve isyan edenlere ceza vermek üzere ölen bütün insanları yeniden dirilteceğine örnek oluyor. Âciz insanoğlu idaresinin mükemmelliği için şart olan mükâfat ve cezadan geri kalmıyorsa, Allah’ın saltanat ve hâkimiyeti elbette mükâfat ve cezasız olmaz. Yani, Allahın adaletinin tam olarak tecelli edebilmesi için cennet ve cehennemsiz olmaz.

Bir sözün güzelliği, mükemmelliği, yüksekliği ve derinliği dört unsura bağlıdır: Mütekellim, muhatap, maksat ve makamdır. Yani kim, kime hangi maksad ve makamda söylediği çok önemlidir.

Cennet ve Cehennem hakkındaki bilgiler hakkında pek çok kişi konuşabilir, ancak bu konuda bizlere en doğru bilgileri aktaracak gerçek kaynak, asıl söz sahibi makam, Allah ve Resulüdür. En doğru bilgileri alabileceğimiz, Allahın Kelamı ve Resülünün ifadelerine baktığımızda cennet ve cehennemle alakalı şu bilgiler bizlere aktarılmaktadır:

Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalıcı oldukları Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler va'd etti. Allah’ın rıdvânı (râzı olması) ise daha büyüktür! İşte büyük kurtuluş budur! (Tevbe, 9/72)

Takvâ sâhiblerine va'd edilen Cennetin misâli şöyledir: Orada (zamanla hiçbir vasfı)bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şarabdan ırmaklar ve sâfî baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada meyvelerin her çeşidi ve Rablerinden bir mağfiret vardır. (Muhammed, 47/15)

Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler ise, îmân etmeleri sebebiyle Rableri, onları altlarından ırmaklar akan Naîm Cennetlerinde (mükâfâtlandıracağı doğru bir yol üzere) hidâyete erdirir. (Yunus,10/9)

 Artık, yapmakta olduklarına bir karşılık olarak onlar için göz aydınlığı olacak olan (nimetler)den nelerin saklandığını kimse bilmez. (Secde,32/17)

Kim de hidayet kendisine apaçık belli olduktan sonra Resûl’e muhalefet eder ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, (batıl yolu ona süslü göstererek) onu yöneldiği yola havale eder ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir dönüş yeridir orası! (Nisa/115)

Cennetlikler, cehennemliklere seslenir: “Rabbimizin bize vadettiğinin hak olduğunu bulduk. Siz de Rabbinizin (size olan azap) vaadinin hak olduğunu buldunuz mu?” (Onlar:) “Evet.” der. (Bunun üzerine) aralarından bir münadi: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.” diye seslenir.(A'raf/44)

Ebedi saadetin müjdecisi olan Resulullah efendimiz (sav) yukarıdaki ayet-i kerimelerinin tefsiri mahiyetinde;

Allah Teâlâ, ‘Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimetler hazırladım’ buyurdu.”

“Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada mü’minin gidip ziyaret ettiği aileleri vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler.”(Nevevî, 2017. C. 7; Buhârî, Bedu’l-halk 8, Tefsîru sûre(55) 2; Müslim, Cennet 23-25)

“Cennet, (tabaka halinde olan) yüz dereceden (makamdan) oluşmuştur. Her birinin arasındaki mesafe, yerle gök arası kadardır. Cennetin dört büyük ırmağı, en üst tabakadaki firdevs denilen cennet makamından akar. O halde, Allah'dan dilerseniz, arş'ın altında bulunan firdevs cenne­tini dileyiniz.” (Camius Sağir 2.Cild) 

"Cennette, bal denizi, şarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktadır. Diğer nehirler bunlardan çıkacaktır." ((Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s.409/10097)

 

 

 

 

 


Yorum Yap

Yorumlar