Soru

Altı Günde Yaratma

Allah'ın (c.c) gökleri ve yeri altı günde yaratması ne demektir?

Tarih: 23.03.2009 00:00:00
Okunma: 5944

Cevap

Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın fiilleri için kullanılan gün tabirini yirmi dört saatlik zaman süresi şeklinde anlamamak gerekir. Nitekim başka âyetlerde O'nun fiilleri hakkında gün kelimesi "an" mânasında kullanıldığı gibi, Allah'ın katındaki bir günün insanların hesaplarına göre 1000 yıl tuttuğu da ifade edilmiştir. Her ne kadar âyetteki "altı gün"ü, dünya günüyle altı gün diye anlayanlar olmuşsa da, gökler ve yer yaratılmadan önce günden söz edilemeyeceği için, bilhassa bazı tefsirlerde bu altı günü, her birinin ne kadar süre devam ettiğini ancak Allah'ın bildiği "altı devir" diye anlamanın daha münasip olduğu belirtilmiştir.

Meselâ Risale-i Nur’da 14. Söz’de Üstad Bediüzzaman Hazretleri, altı günü, bin ve elli bin sene gibi büyük rakamlarla ölçülen altı devir olarak tarif etmiştir:

“Altı günde gökleri ve yerleri yarattık" demek olan, hem belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibâret olan eyyâm-ı Kur'âniye (Kur’an günleri) ile, insan dünyası ve hayvan âlemi altı günde yaşayacağına işaret eden hakikat-i ulviyesine (yüksek hakikate) kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan herbir asırda, herbir senede, herbir günde Fâtır-ı Zülcelâl’in halk ettiği seyyâl (akıp geçen) âlemleri, seyyar (geçip giden) kâinatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda (gözlere) gösteriyoruz.” (14. Söz)

Allah’ın Hakîm ismi her şeyde bir tertib ve sıra olmasını gerektirmiştir. Bu dünyada her şey kademe kademe olan gelişmeler sonunda ortaya çıkar. Meselâ, tohumdan ağaç gelişinceye kadar pek çok mertebelerden geçer. Bunun gibi kâinat da manevî bir ağaç hükmünde nur-u Muhammedî (sav) çekirdeğinden yaratılmıştır. Daha sonra tam miktarını Allah’ın bildiği altı devir içerisinde yedi kat sema, galaksiler, güneş sistemi ve dünya bir sıra ile yaratılmıştır.

Altı günde yaratmanın hikmeti hakkında İmam Kurtubî Hazretleri de şöyle der:
“Allah isteseydi onları, bir anda yaratırdı. Fakat o kullarına işlerinde aceleci olmamalarını öğretmek istedi.” (Safvetüttefasir, Araf Suresi 54. ayet)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar