İbadet / Dua kategorisindeki sorular

Peygamberimiz (asm) bir günü nasıl geçiyordu?
Kur'ân-ı Kerim dışındaki dualarda ve salavatlarda tesbihat ve tesbihlerde tecvit uygulamamız gerekir mi?
17. Lemanın 14. Notasının Üçüncü Remzini izah edebilir misiniz?
Hastalar Risalesi'ndeki 17. Deva'nın haşiyesinde geçen "Evet bir kısım hastalıklar duanın sebebi vücudu iken dua hastalığın ademine sebep olsa duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz" bölümünü nasıl anlamalıyız?
Ayakkabının altı batık Necis olduğu için, ayağımızda dışarı ayakkabısı bulunurken her hangi bir zikir, salavat, Kur'ân hatmi yapmak caiz midir? Bu durum hatme engel olur mu?
Nefsimizi terbiye etmek için ne yapabiliriz? Allah'ın zikri ile nefsi arındırma yolları ile bu hususta din büyüklerinin mücahade uygulamalarından örnekler verebilir misiniz?
"Evet Cenâb-ı Hak, senin ibâdetine muhtaç değil. Hem hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibâdete muhtaçsın. Sen ma‘nen hastasın. İbâdet ise, senin ma‘nevî yaralarına tiryâk hükmünde olduğunu, çok risâlelerde isbat etmişiz." 23. Lema'nın Hatimesinde geçen bu cümleye göre insanın manen hasta olmasını nasıl anlamalıyız?
Kadir Gecesi'nde yapılacak dua ve ibadetler Nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Berat Kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Kişi dinden çıkacak fiil ya da sözde bulunsa fakat bunun dinden çıkmaya neden olduğunu bilmese ve dinden çıkma kastı da yoksa fakat namazlarını ibadetlerini yapmaya devam etse, yine de dinden çıkmış olur mu?