kategorisindeki sorular

"Ahir zamanda gelecek ümmetim sizden hayırlıdır." Hadisini peygamberimiz hangi bağlamda ve olay üzerine ifade etmiştir?
Bediüzzaman hazretlerinin yanında bulunan 33 hadisi şeriften bahsediliyor? Bu bilgi doğru mudur? 
Mucize bütün peygamberlere verilmiş midir?
Peygamberimizin (s.a.v.) cübbesinde uyumakta olan kedi olduğu için cübbesini kesip kalktığı söyleniyor. Böyle bir rivayet/hadis var mı, varsa sahih mi?
Cennette üreme var mıdır? Cennette bazı hadislerde ve kaynaklarda Cennette mü’min, çocuk arzu ettiğinde, hamli, doğumu ve yaş alması bir anda oluverir.” diyor bunu nasıl anlamamız gerek ama bazı hadislerde cennette cennet ehlinin çocukları olmaz diyor. 
Erkeğin çok eşlilik yapmasıyla ilgili hadis ve ayet var mı? Cenabı Hak ne ölçüde izin vermiş?
Hz.Hızır (a.s) kimdir ve görevi nedir? Kıyamete kadar yaşayacağı hakkında hadisi şerif var mıdır?
Haşiye: “Hadîsin nassıyla "O şuhud, bütün lezaiz-i Cennet'in o derece fevkindedir ki, onları unutturur. Ve şuhuddan sonra ehl-i şuhudun hüsn-ü cemali o derece fazlalaşır ki; döndükleri vakit, saraylarındaki aileleri çok dikkat ile zor ile onları tanıyabilirler." hadîste vârid olmuştur.” (32. Söz) Yukardaki ifadede saraylarındaki aileleri diye kastedilenler kimlerdir? Eğer hanımlar ise onlar için
Hadislerin sahih olduğunu nasıl anlarız? Bildiğim kadarıyla Tirmizi, Buhari, Müslim hadisleri var. Bunların dışında sahih hadis olanlar var mıdır?
"İçinizde Arab olmayan milletlerin çoğalması yakındır. Onlar sizin mallarınızı yiyecekler ve boyunlarınızı vuracaklar" Hadis-i şerifini tarihi anlatımıyla izah eder misiniz?