Fıkıh kategorisindeki sorular

insanın sırf günahlarının temizlenmesi için hastalığına hemen çare bulmaması durumunda günahları silinmeye devam eder mi?
Bazen namaz kılarken giydigimiz kıyafetlerin uçlarında süs mahiyetinde ipler ve bu iplerin uçların sert süsler oluyor. Secdeye giderken bazen bu süsler önümüze geliyor ve bir nevi onun üzerinde secde ediyoruz. Bu şekilde yapılan secde geçerli midir? Secdenin kabul olunmadığı durumları açıklar mısınız?
Kaş aldırmak caiz mi? Değilse kocası ısrar ederse durum ne olur?
İcradan satılan ev veya arsayı satın almak caiz midir?
Cuma gecesi Perşembe akşam namazından sonra başlıyor. Peki Cuma günü ne zaman başlar ve ne zaman biter?
El çizgilerini okumak, kişi ve geleceği hakkında bilgi vermek ilminin hak olduğu söyleniyor. Risale-i Nur'da Mesnevi-i Nuriye'de "... ellerinin içlerinde, kalem-i kudret ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar, yazılmıştır." deniliyor. Buna göre el çizgilerini okumak, bunun üzerinden geleceğe atıfta bulunmak caiz midir?
Hz. Üstad'ın talebelerine yazdığı bir mektupta "Dünyevî merakâver meselelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız izah eder misiniz?
Birisi bana, tüm Müslümanlar oruç tutmak zorumdaymış. Biz neden tutmuyoruz diye bir soru sordu. Benim de ağzımdan Müslümanlar oruç tutmak zorunda değil diye bir söz çıktı. Ben şimdi istemeden şirk mi koşmuş oldum?
Tevbe suresi 34. Âyette altın ve gümüş biriktirenlerden bahsedilmiş. Bu durumda birikim yapmak caiz değil midir?
Kurban kesmek Şafi mezhebine göre sünnetken Hanefi mezhebine göre neden vacip? Hüküm neden değişiyor?