Soru

Musa'nın (as) Asası ve Ejderha

Bazı Kuran meallerinde Hz. Musa(as) kıssasında ejderhadan bahsediliyor. Ejderha mitolojik bir kavram değil midir, yoksa mealde büyük yılan manasında mı kullanılmış?

Tarih: 23.12.2022 03:34:33
Okunma: 411

Cevap

“İbn Abbâs’tan bildirildiğine göre “su’bânun” kelimesi erkek yılan anlamındadır.

Ebu’ş-Şeyh’in Kelbî’den bildirdiğine göre Hz. Mûsa’nın asası sarı renkli erkek bir yılana dönüşmüştür.

Süddî’nin bu ayeti açıklarken; “Asa erkek bir yılana dönüştü. Yılan ağzını açınca, alt çenesi yerde, üst çenesi de sarayın tepesinin seviyesinde oldu. Sonra Firavun’u yutmak için ona yöneldi…” demiştir.

Ferkad es-Sebahî’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Mûsa’nın asasının yılana dönüştüğü gün, yılan ağzını açınca, iki çenesinin arası kırk arşın oldu ve o gün Firavun kırk defa ihtiyaç giderdi.” (Celâleddîn es-Suyûtî, Hadislerle Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri, c. 6, s. 470-471)

"Asa kelimesi müennes (dişi), iri yılan manasına gelen sü'ban kelimesi ise, müzekker (erkek)dir." (Fahruddîn er-Râzî, Tefsir-i Kebir, c. 10, s. 538)

Yularıdaki izahlardan anlaşıldığına göre meallerde geçen ejderha büyük yılan manasındadır.


Yorum Yap

Yorumlar