Soru

İsa(a.s)'ın Kadîr ismine mazhar olması

 Hz.İsa(a.s)'ın Kadîr ismine ve Hz.Musa(as)'ın Mütekellim ismine mazhar olması ne demektir?

Tarih: 19.11.2010 14:01:18
Okunma: 767

Cevap

Cenab-ı hakkın isimleri içinde bir İsm-i azam vardır. Her ismin azami mertebesi de ism-i azam hususiyetini gösterir. İsa(as) ve Musa(as) gerçi bütün esmaya mazhardırlar. Fakat bazen bir isim daha fazla o zatta tecelli eder. Onu etkisi altına alır. Diğer isimler o ismin gölgesinde, altında tecelli eder. Mesela: Hz. İsa'nın(as) dünyayı teşrifi, doğar doğmaz konuşması, Yahudilerin Hz. İsa’yı(as) şehid edememesi, yaklaşık 33 yaşında semaya ref’ edilmesi gibi Kadîr isminin azami derecede tecelli etmesinden dolayı olmalı ki Kadîr ismine mazhardır denilmiş.

 

Hazret-i Musa'ya(as) "Kelimullah" denir.  Rabbimiz, kendisi ile arada bir vasıta bulunmaksızın, niteliği bilinemeyen bir şekilde doğrudan doğruya konuştuğu için bu ismi almıştır.

 

İnsan, üstünde nakışları görünen esma-i İlahiyeye âyinedarlık eder. Otuzikinci Söz'ün Üçüncü Mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyet-i câmiasında nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır. Meselâ: Yaradılışından Sâni', Hâlık ismini ve hüsn-i takviminden Rahman ve Rahîm isimlerini ve hüsn-i terbiyesinden Kerim, Latif isimlerini ve hâkeza... Bütün a'za ve âlâtı ile, cihazat ve cevarihi ile, letaif ve maneviyatıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor.


Yorum Yap

Yorumlar