Soru

Ölen kişinin geri dönmesi mümkün mü?

Bazı kişiler diyorlar ki: "Benim hastanede kalbim gecici olarak durdu ve ruhumun bedenden çıktığını gördüm ve doktorların bana müdahale ettiklerini tavandan izledim. Sonra ben bir tünelin içine çekildim. Tünelin sonunda isik vardi ve vardığımda benden evvel ölmüş akrabalarım yeşiller içinde beni karşıladılar. Ama geri dönmem gerektigini söylediler ve ben birden kendimi yine hastanede buldum." gibi şeyler anlatıyorlar. Üstelik bunu anlatan kişiler gayri müslimler! Mümin olmayan insanların böyle yeşillikler içinde akrabalarını falan görmesi mümkün olabilir mi?

Tarih: 23.11.2010 22:19:21
Okunma: 20882

Cevap

Bu rivayetlerin faraza hepsi doğru bile olsa o kişilerin ölüp de tekrar dirildikleri anlamına asla gelmez. Çünkü ölüm, ruhun bedenden Azrail (as) eliyle söküp çıkarılması demektir. Ruhun bedenden çıkması öyle basit, uyku gibi bir olay değildir.  Allah'ın lütfuna mazhar insanlar müstesna, çok büyük acılar veren bir şeydir. Bu anlatılan şeyler, ölümün ne olduğunu bilmeyen insanların ya uydurmalarıdır veya gördükleri rüya veya hayal gibi şeylerdir. Ölen kişiler kendi başlarını alıp öyle sağa sola falan gidemezler. Çünkü ölüm Allah’ın emridir ve ölüm meleği aracılığıyla gerçekleşir. Ölüm meleği Azrail (as) tarafından kabzedilen ruhlar, rahmet ya da azab meleklerine teslim olunarak onların eliyle ya semaya saadet ehli ruhların yanına çıkarılırlar, ya da yer altına azab olunmak üzere götürülürler.

Ölüm anında müminler ile kâfirlerin neler yaşadığını ve ölüm meleğinin onlara nasıl farklı muamelelerde bulunduğunu Rabbimiz Kur’an’da bize şöyle anlatıyor:

“(Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaran meleklere, (Mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla çekip alan meleklere andolsun.” (Naziat Suresi, 1-2. ayetler)

O zâlimleri, ölümün şid­det­leri içinde (can çekişirler) iken bir görsen ki melekler elleri­ni uzatmışlar (onlara): “Çıkarın canlarınızı! Allah’a karşı hak olmayanı söylüyor olduğunuz­­dan ve âyetlerine karşı büyüklük tasladığınızdan dolayı, bugün aşağılayıcı (bir) azâb ile cezâ­­lan­dırıla­cak­sınız!” (derler)..” (En’am Suresi, 93. ayet)

Hayır! (Can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman: “Var mı (bu hastaya) bir okuyacak (tedâvi edecek) kişi?” denilir. Ve (o can çekişen kimse ise,) şübhesiz bunun (artık dünyadan) ayrılış olduğunu sezer.Ve bacak bacağa dolaşır! O gün sevk olunacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur. Çünki (o insan) ne (peygamberi ve Kur’ân’ı) tasdîk etti, ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.” (Kıyamet Suresi, 26-30) 

Hadislerde de ölüm meleğinin insanlara nasıl göründüğü ve onların ruhlarını alıp nereye götürdüğü üzerinde şu açıklamalar vardır:

İbn-i Ebi-Dünya, Übeyd bin Umeyr'den rivayet ettiğine göre, şöy­le demiştir:

İbrahim (as) bir gün evinde iken, yanına güzel, üstü başı düzgün bir adam girmiş. Hz. İbrahim sormuş: Ey Allah'ın kulu seni eve kim soktu.' Adam: ‘Evin sahibi beni soktu, demiş.’ Hz. İbrahim: ‘Sahibi ona daha layıktır; Sen kimsin?’ demiş. O; ‘Ben ölüm meleğiyim’ demiş. Hz. İbrahim:                      

‘Senin hakkında bana bazı şeyler anlatılmıştı, onları sende gö­remiyorum,’ demiş. O, yüzünü çevirince Hz. İbrahim ne görsün? Deh­şet saçan gözler, ok başları gibi kıllar, kafasında dikilmiş. Hz. İbra­him (as) bundan sakınıp evvelki şekline dön demiş. Melek, dönüp: ‘Yâ İbrahim! Allah sevdiği kullarına beni göndermek istediği zaman evvelâ gördüğün birinci şeklimle gönderir.’ Demiş.

“Şübhesiz ki âyetlerimizi yalanlayıp, ona karşı kibirlenenler yok mu, onlara gök kapıları açılmaz…” (Araf Suresi, 40. ayet)

Bu ayetin tefsirinde Fahreddin Râzî Hazretleri, Tefsir-i Kebîr’inde şu hadisi rivayet eder:

"Mü'minlerin ruhları, (melekler tarafından) semaya yükseltilir. Sonra, sema kapılarının o ruhlar için açılması istenir. Bunun üzerine, "Temiz bedende olan temiz ruh, merhaba!" denilir. Bu iltifat, o ruha, yedinci kat semaya uzanıncaya kadar, (her katta) tekrar edilir. Kâfirin ruhu için de, semanın kapılarının açılması istenir. Bunun üzerine o ruha, "Hor ve hakir olarak geri dön! Zira, senin için gök kapılan açılmaz..." denilir.” (İmam Ahmed, Müsned, II. 364-365; İbn Mâce, hadis: 4262)

Gerek ayet ve gerek pek çok hadislerin işaretlerinden anlaşıldığı üzere ölen insanların başına gelecek haller yukarıda anlatılanlardır. Bunun dışında, bazılarının koma gibi bazı hallerden çıktıktan sonra anlattıkları şeyler ise, ölüm değil rüya gibi şeyler olabilir.


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar

Allah En iyisini Bilir Seven İnsanları Erken Alır Ama sevdiklerimiz gittiğinde üzülen biz oluruz ne yazıkki :( ne yazıkki Dünyanın kuralı en canlı bir gün gidecek ebediyen ayrılacak Ama sakın Allah Ayrılmayın Çünkü Ölümlü Dünyada Yaşıyoruz Bazıları Erken Alır bazılarınıda bu dünyada bırakır
Gönderen: AHMET YILMAZ
Tarih: 24.03.2015 16:41:28