Soru

Bediüzzaman Hazretlerinin Muhakemât Eserinin Mahiyeti

Muhakemat eserine ve Eski Said eserlerine dair bilgiler verebilir misiniz?

Tarih: 10.10.2023 00:45:58
Okunma: 279

Cevap

Muhâkemat; 1911 tarihinde Bediüzzaman Hazretleri tarafından kaleme alınmış üç ana başlıktan oluşan bir eserdir.

Birinci bölümde Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde geçen bazı konuların nasıl anlaşılması gerektiği ve bu konuları ele alırken fikri istikametin önemi gibi meseleler izah edilmekte, bu konuda ölçüler getirilmektedir.

İkinci Makale; Belâğatın esasları üzerinde durulmakta ve bu konuda izahlar yapılmaktadır.

Üçüncü Makale; İslâm inanç esasları ve bunların nasıl anlaşılması gerektiğine dair izahlar yapılmaktadır.

Bediüzzaman Hazretleri bu eseri Reçetetü’l-Ulemâ (Âlimlerin Reçetesi) ve Saykalu'l İslâm (İslâm'ın Cilası) olarak da isimlendirmektedir.  Daha sonra yazılacak olan İşarat’ül-İ’caz eserine tefsir mukaddeme ve önsöz olarak yazılmıştır.

Diğer eserler için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz;

https://risale.online/soru-cevap/eski-said-eserleri

https://risale.online/soru-cevap/eski-saidin-eserleri

https://risale.online/soru-cevap/nur-kulliyati


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar