Arama sonuçları: 47 sonuç bulundu.

26. Lem'anın başında 26 Reca derken neden 16 Reca yazılmış? Ayrıca 15. Reca'nın  haşiyesinde; "Nurun telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu 15. Reca, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı." cümlesi ne anlama gekmektedir?
Osmanlıca risalelerde Sözler Mecmuası, Lemalar Mecmuası gibi "mecmua" kelimesi niçin kullanılıyor?
Her yüz senede müceddid gönderilmesi ile alakalı hadisteki yüz sene ne ile ölçülür? Said Nursi Hazretleri'nden sonra müceddid gelecek mi?
Çevremizden gelen neden Risale-i Nurdan ezber yapıyorsunuz sorusuna nasıl bir izah getirmeliyiz?
Risale-i Nur hizmeti çok kollara ayrılmış. Neden Hüsrev Efendinin yolundan gitmeliyim?
İslam alimlerinin, birbirlerine ömürlerinin kalanını vermesi nasıl gerçekleşiyor. Sahabeler zamanında böyle bir hadise olmuş mu?
Risale-i Nur'un ilhamla yazıldığı nasıl isbat edilebilir?
Kimlere Risale-i Nur Talebesi denilir? Risale-i nur talebesi olmanın şartları nelerdir?
Bediüzzaman Hazretleri çok yerlerde Risale-i Nur Kur'an'ın bir mucize-i maneviyesidir diyor. Risale-i Nur 'un Kuranın manevi bir mucizesi olması ne demektir?
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, mükerrer yerlerde Risaleler için, Kuran'dan ilhamen kendisine yazdırıldığını, kaynağının başka dini veya fenni kitaplar olmadığını söylüyor. Fakat okurken, bazen meşhur İslam alimlerinden yaptığı nakillerle, bazen de fen bilimlerinden getirdiği izahlarla karşılaşıyoruz. Bu durumda nasıl Kur'an'dan mülhem olmuş oluyor?