Arama sonuçları: 44 sonuç bulundu.

Said Nursî Hazretleri'nin Mübarekler Heyeti adını verdiği talebeleri kimlerdir? İsim olarak liste yapılabiliyor mu?
Halktan bazıları Kuran-ı Kerim'i reddediyor ve bizden ilmi kanıtlar istiyorlar. Kuran-ı Kerim'in içinde bulunan fizik, kimya, biyoloji, jeoloji ve başka bilim dalları ile ilgili mucizeler nelerdir?
Kur’an’ın inkârcıları susturmak için onlara Kur’an’ın benzeri bir söz söylemeye davet ederek meydan okuduğunu işittik. Bunun nasıl bir meydan okuma olduğunu açıklar mısınız?
Kürt meselesinin kaynağı ve Üstad Bediüzzaman'ın bu meseleye bakışıyla çözüm yollarını izah edebilir misiniz?
11. Lemanın 4. nüktesindeki misali izah eder misiniz?
18. Lem'ayı ana hatlarıyla tarif edebilir misiniz?
Medresetü'z-Zehra erkanları kimlerdir?
Mehdi konusunda bilgi almak istiyorum. Mehdi kimdir? Özellikleri nelerdir?
Hazret-i Mehdi'ye ne için "aleyhisselam" deniyor?
"Hem bu talebesizlik zamanında, melâikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulûm-u diniye sınıfına dahil olup âlem-i berzahta-tâlii varsa, tam muvaffak olmuşsa-Hâfız Ali ve Meyve'de bahsi geçen meşhur talebe gibi; şühedâ hayatına mazhar olmaktır." meyvede bahsi geçen meşhur talebe kimdir? ve talii varsa dan kasıt nedir?