Arama sonuçları: 817 sonuç bulundu.

"Hayat bir haikat-i hariciyedir, vehmi bir emir hakikati hariciyeyi yüklenemez" ne demektir?
Üstad Bediüzzaman Münazaratta, zindan-ı atalete düştüğümüzün sekiz sebebini sayarken en başta "hayat cidaldir" diyor. Başka bir yerde de (mesela 30. söz 2. misal) hayatın bir yardımlaşma (düstur-u teavün) olduğunu söylüyor. Bu iki durumu beraber nasıl anlamalıyız?
İhlas Risalesi'nde, "hayat-ı ebediyye içinde saadeti ebediyyeyi netice veren" diyor bu nasıl oluyor? Tam olarak anlamadım açıklık getirir misiniz?
29. Söz'deki "Hayat her şeyi her bir zi hayat olan şeye mal eder" ne demektir?
29. Söz'deki, "Hayat kesret tabakatından bir çeşit tecelli-i vahdettir" ne demek?
İnsanlardaki bitkilerde ki hayanlardaki hayatın mahiyeti nedir?
Bakara 30.ayete göre dünya veya madde yaratılmadan önce kullukla sorumlu canlılar var mıydı? (Yaşam tarzı var mıydı?)
Risale-i Nur'da geçen, "hayat ve nur ve rahmette o perdeler konulmamış" cümlesini birer misalle izah eder misiniz?
"Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz." cümlesinin izahını yapar mısınız?
Paraşüt gibi hayati tehlikesi olan aktiviteler neticesi ölen kişiler intihar etmiş sayılırlar mi? Yada tedbirsizlikten dolayı ölümle neticelense, yine kişi intihar etmiş sayılır mı?