Soru

Hayat var mıydı?

Bakara 30.ayete göre dünya veya madde yaratılmadan önce kullukla sorumlu canlılar var mıydı? (Yaşam tarzı var mıydı?)

Tarih: 27.01.2009 00:00:00
Okunma: 3573

Cevap

Önce sualinizin kaynağı olan ayete bakalım:
“Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. (Melekler): "A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. (Rabb'in): "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi.”


Bu ayette dünya ve madde yaratılmadan öncesine yönelik bir mevzu geçmediği anlaşılıyor.
Eğer sadece dünya yaratılmadan öncesini sorarsanız. Melekler yaratılmıştı ve Allah’a kulluk ediyorlardı.


Amma “madde yaratılmadan önce var mıydı?” derseniz olmaz. Çünkü esir de nurani bir maddedir. Maddenin yaratılması kâinatın yaratılması demektir. Üstad Bediüzzaman “(Allah’ın) arşı ise su üzerinde idi.” (Hud Suresi, 7) ayetinde sudan maksad esir maddesidir diyerek ve yedi kat semanın yaratıldığı temel madde olduğunu izah ederek bu noktaya temas etmiştir.
Ayrıca Taberî Tefsirinde bu ayete dair şu malumat verilmiştir:


“Abdullah b. Abbastan nakledilen bir görüşe göre, Hz Âdem daha önce yeryüzünde yaşayan ve orada bozgunculuk çıkardıkları için yok edilen cinlerin yerine yeryüzünde Halife olarak yaratılmıştır. Dehhak, Abdullah b. Abbas'm şunları söylediğini rivayet etmiştir: Yeryüzünde ilk yaşayan Cinlerdi, onlar orada bozfunculuk çıkardılar, kan döktüler ve birbirlerini öldürdüler. Bunun üzerine Allah onlara, meleklerden meydana gelen bir ordusuyla birlikte İblisi gönderdi. İblis, beraberinde bulunanlarla birlikte cinlere karşı savaştı. Onları adalara ve dağların başlarına kaçmaya zorladı. Sonra Allah teala Âdemi yarattı. Onu yeryüzünde Cinlerin yerine getirdi.”


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar