Soru

Hayat Cidal mi

Üstad Bediüzzaman Münazaratta, zindan-ı atalete düştüğümüzün sekiz sebebini sayarken en başta "hayat cidaldir" diyor. Başka bir yerde de (mesela 30. söz 2. misal) hayatın bir yardımlaşma (düstur-u teavün) olduğunu söylüyor. Bu iki durumu beraber nasıl anlamalıyız?

Tarih: 27.09.2017 09:39:29
Okunma: 4566

Cevap

Cidal kelimesi sadece savaşmak ve kavga etmek manasında kullanılmaz. Aynı zamanda Cidal; faaliyet, hareket ve mücadele etmek gibi manalarla da kullanılır. Buradaki cidal batı felsefesinin anladığı manada bir cidal değildir. Belki nefis ve şeytanla ve kötü ve kötülükle cihad ve mücadeledir. Batı felesefesine göre hayat, sadece hayatı devam ettirme ve ayakta kalma mücadelesidir. Onun için büyük balık küçük balığı yutar. Güçlü zayıfı ezer. 

Kainatta unsurlar arasında ve mahlukat arasında yardımlaşma vardır, kavga yoktur bu doğru, fakat ta Hz. Adem'den beri Hak ile batıl mücadele eder. Şeytan bizimle cidaldedir. Hayatta bu mücadele bırakılmamalıdır. Buradaki mana mahlukatın birbiriyle olan cidali değildir.


Yorum Yap

Yorumlar