Arama sonuçları: 16 sonuç bulundu.

Kastamonu lahikasında: "Yalnız Ashâbü’l-Fîl yerinde, ashâbü’d-dünyâ gelir. Fîl kalkar, dünya gelir. (Hâşiye-1) 1: Bu ‘fîl’ lafzının kalkmasının sırrı; eski zamanda deh­­şetli bir fîl-i mahmûdun azametine ve heybetine dayanmışlar, hücum etmişler. Şimdi ise, dünya servetine ve malına dayan­mışlar......" fil lafzının kaldırılıp dünya lafzının harflerinin hesaplamasının vechi hikmeti ne olabilir?
Üstadimiz Bediüzzaman hazretleri mesliğimiz olan tefekkürün tarikinin üstünde bu kadar durmasının hikmeti nedir acaba? Tefekkürün önemini izah edebilir misiniz?
Sadece bıyık bırakmanın sünnet olmadığını söylüyorlar. Sakalla beraber sünnet olduğu doğru mu?
Celali ve Cemali tecelli nedir. Cennette cemali tecelli; cehennemde ise celali tecelli nedir, nasıldır ne anlama geliyor?
Hayvanların ahiretteki durumları ne olacak? Hususen diğer hayvanlara zulmedenler ceza görecek mi?
Kimlere şefaat hakkı verilmiştir?
Kıyamet kopması nasıl olacak ve insanlar tekrardan nasıl diriltilecekler? 
"Derece-i i‘câzda belâgat-i Kur’âniyedir. O belâgat ise, nazmın cezâletinden ve hüsn-ü metânetinden; ve üs­lûblarının bedâatinden, garib ve müstahsenliğinden; ve beyânının berâetinden, fâik ve safvetinden; ve maânîsinin kuvvet ve hak­kāniyetinden; ve lafzının fesâhatinden, selâsetinden tevellüd eden bir belâgat-i hârikulâdedir ki, benî-Âdemin en dâhî edîblerini, en hârika hatîblerini, en mütebahhi...
18. Lem'ayı ana hatlarıyla tarif edebilir misiniz?
Namaz tesbihatinin ehemmiyetini tafsilatlı bir şekilde izah eder misiniz?