Arama sonuçları: 226 sonuç bulundu.

"Sema, emvâcı karardâde olmuş bir denizdir."12. Lemadaki hadisi açıklar mısınız?
Semanın yedi tabaka olmasına dair 12. Lem'a'nın dördüncü kaidesini açıklar mısınız?
"Küre-i arz, âlem-i şehâdette bir çekirdektir; âlem-i misâlî ve berzahîde ise, bir büyük ağaç gibi, semâvâta omuz omuza olacak bir azamettedir."  cümlesini açıklar mısınız?
Semavi dinlere neden ihtiyaç vardır? İzah eder misiniz?
Kuran'da diğer semavi kitapların tahrif edildiğinden bahsediliyor mu?
Semavi ve arzi hükümler nelerdir veya ne demektir?
Mesnevi-i nuriyede "Kuranın icazı (mucize oluşu) tahrifine bir seddir (bozulmasına mani olur)." diyor. Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi, diğer kitapların muhafaza edilmemesinin hikmeti nedir?
Ahirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (asm.) ile amel edecek mealindeki hadîsin manası nedir?
İsa (as)'ın ölmeden göğe yükseltildiğine ve ahirzamanda tekrar yeryüzüne indirileceğine son zamanlarda bazı kimseler itiraz ediyorlar. Bu konunun İslam inancındaki delilleri nelerdir?
7 kat sema var. Peki neden 7 kat? Bu yedi kattan sonra ne var? 18 bin alemde mi bu semalarda? Neden bu alemlerin içinde en küçük alem biziz?