Soru

Diğer Semavi Kitaplar Neden Muhafaza Edilmemiştir

Mesnevi-i nuriyede "Kuranın icazı (mucize oluşu) tahrifine bir seddir (bozulmasına mani olur)." diyor. Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi, diğer kitapların muhafaza edilmemesinin hikmeti nedir?

Tarih: 10.12.2009 00:00:00
Okunma: 3829

Cevap

Üstad Bediüzzaman 12. Söz'de, "Gökteki güneşin feyzinden istifade, âyinedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik (üstün) ise; Kur'an-ı Azîmüşşan dahi, o nisbette bütün kelâmların ve hep kitabların fevkindedir (üzerindedir).

Kur'andan sonra, ikinci derecede Kütüb-ü Mukaddese ve Suhuf-u Semaviyenin (semavi kitap ve suhufların) dereceleri nisbetinde tefevvukları (üstünlükleri) vardır." der.

Diğer kitapların lafızları Kur'an derecesinde mucize değildi. Bu durum onların bozulmasının sebeblerinden biri oldu.

Elbette ilahi hikmet dilemese idi, onları da tahrif edemezlerdi. Her halde Kur'an'a olan ihtiyacın şiddetle ortaya çıkması ve onun fazilet ve üstünlüğünün daha iyi anlaşılması gibi çok hikmetleri vardır. Tam hakikatini Allah bilir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Tevrat‘ın pek çok ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde, şu Sûre-i Feth’in مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰيةِ 1 hükmünü müteaddit âyâtıyla tasdik ediyor. (lemalar) İkinci hüccet: Tevrat, İncil ve Zebur’un ibareleri, Kur’ân gibi i’câzları olmadığından, hem mütemadiyen tercüme tercüme üstüne olduğundan, pek çok yabanî kelimeler, içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri, onların âyetleriyle iltibas edildi. Hem bazı nâdanların ve bazı ehl-i garazın tahrifatı da ilâve edildi. Şu surette, o kitaplarda tahrifat, tağyirat çoğaldı. (mektubat)
Gönderen: İRFAN BASKİN
Tarih: 31.12.2011 15:59:17