Arama sonuçları: 116 sonuç bulundu.

"Elcevab: Eğer insan yalnız bir kalbden ibaret olsaydı; bütün masivayı terk, hattâ esma ve sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi." (27.söz Zeyl 3.vecih 3.sual.) Soru 1) Biz Cenab-ı Hakkı isim ve sıfatları ile tanıyoruz. İsim ve sıfatları bırakmak nasıl olabilir. Soru 2) Cenab-ı Hakkın zatını düşünmek caiz değil, zaten Allah bununlada bizi yükümlü tut...
Cennette havfullah olacak mı? Ehli cennet, cennette de Allahtan korkacaklar mı?
Cevşen-i Kebir vahiy midir? Kütüb-ü Sitte'de bu konuyla alakalı hadis-i şerif var mıdır?
Bazı art niyetli kişiler Cevşen'in uydurma olduğunu, çünkü sağlam rivayetlere göre, Peygamberimiz'in Uhud Harbinde iki kat zırh giymiş olduğunu ileri sürüyorlar. Bunlara nasıl cevab verilebilir?
"Esma-i ilahiyenin en cemiyyetli ayinesi cismaniyattadır." Cümlesini izah eder misiniz.
15. mektubdaki leyle-i kadire ulaşmak için verilen örnekte ne demek istiyor? Bu misalden almamız gereken öz nedir?
Dünya hayatını sevmemek ve dünya hayatından kendimizi soğutmak ve ahiret merkezli bir hayat yaşamak için nasil bir yol takip etmeliyiz ?
17. lema 6. notada bahsi geçen "Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imârâtı için halk etmiştir" cümlesini açıklarmısınız?  Müslümanların da dünyayı imar etmeye çalışmaları yanlış mıdır?
Ene nedir? İzah eder misiniz?
Ene ve nefis aynı şey midir?