Arama sonuçları: 764 sonuç bulundu.

Vakıflık hakkında bilgi verir misiniz?
İnsan-ı Kâmil olmak ve Allah’a yakın bir kul olmak ve belki Allah dostu olmak adına birçok Müslüman gayret ediyor... Ama vakitsiz çiçekte açmaz deniliyor. 1- Çiçeğin açması için ne gereklidir? 2- Çiçeğin (uygun zamanda ve şartlarda) açmasının öne çekilebilmesi için ne gerekli olduğu hakkında Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Müslümanlara ve Nur talebelerine ne söylemiştir?
Vakit darlığı çekenler için nelari tavsiye edebiliriz? Bu hususta Peygamber Efendimiz'den tavsiyeler var mıdır?
Yaşarken birinin ettiği vasiyet öldükten sonra yerine getirilmesi gerekir mi?
"Ey sersem nefsim. Acaba şu vazifeyi ubudiyyet neticesiz midir?" Cümlesini izah eder misiniz?
Vehhabilik hakkında bilgi verebilir misiniz? Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuda beyanları var mı?
Üstad Bediüzzaman Vehhabilik bahsinde insanlık aleminin  beş devrinden bahsetmiş. Bu beş devrin Vehhabilikle birebir alakası nedir?
Ben biraz takıntılı bir insanım. Bu yüzden risale okuyordum. Okurken vesveselerimi depreştiren bir yere denk geldim. Bunu sizinle paylaşıp doğrusunu öğrenmek ve rahatlamak istiyorum. 25. Lema 20. devanın sonunda diyor ki : "Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır; habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz y...
13. Nota'nın ikinci meselesini açıklar mısınız? Diyelim bir hasta var ve biz  şifa bulması için Salat-en Nâriye hatmine niyet ettik. Burda illet cenab-ı hakkın rızası olcak. Üstad böyle virdlerin dünyevî hasiyetlerini kalpten geçirmek dahi bozuyor diyor. Peki biz böyle dualarda hastanın şifasını nasıl istiyeceğiz?
Büyü var mı, yok mu diye hocalara gitmek, varsa bozdurmak için denilenleri yapmak uygun mudur?