Arama sonuçları: 154 sonuç bulundu.

İnsan, kaderinde yazılmış olan şeyleri aynen yaptığına göre işlemiş olduğu günahlardan dolayı mesul olur mu?
Kaderin varlığını ispat eden deliller nelerdir?
Bir insanın ne zaman ve nasıl öleceği Allah cc tarafından bilindiğine göre onu öldürenin suçu nedir?
Bedihi kader ve nazari kader nedir? Örneklerle açıklanabilir mi?
Biz kaderin mahkumu muyuz? Mahkumu değilsek istemediğimiz bazı şeyler başımıza neden geliyor?
Halk arasında büyü, kısmet bağlama, kağıt yaptırma ve kaderini açma gibi çok yaygın olan bazı uygulamalar hoca tabir ettikleri insanlara yaptırılıyor. Bunun İslamiyette yeri var mıdır. İzah edebilir misiniz?
Bir yakınım evleneceği kızın kötü huylarını bildiği halde ilerde düzelir düşüncesiyle evlendi. Düzelmeyince de kaderde böyle yazıyormuş dedi. Gerçekten kader mi? Eğer öyleyse irademizin ne anlamı var?
"İnsan kendi kaderini kendi çizer" deniliyor. Bu söz doğru mudur?
Rüya-yı sadıkanın kaderle olan münasebetini açıklar mısınız? Rüya nasıl kadere delil oluyor?
Kader Risalesi’ndeki şu paragrafı izah eder misiniz? "Cüz'-i ihtiyarînin üss-ül esası olan meyelan, Matüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş'arî, ona mevcud nazarıyla baktığı için abde vermemiş. O meyelandaki tasarruf, Eş'ariyece bir emr-i itibarîdir. Öyle ise o meyelan, o tasarruf, bir emr-i nisbîdir. Muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibarî ise, illet-i tâmme istem...