Arama sonuçları: 19 sonuç bulundu.

Kıyamet alametleri nelerdir?
Sevgili Peygamberimiz'in (sav) hadisi şerifte bahsettiği kıyamet alâmetlerinden olan Müslümanların Yahudilerle savaşacağı ve Müslümanların galip geleceğini ve bu savaşta dağ, taş, ağaçların bile arkamda Yahudi var gel ey Müslüman öldür! ifadesini,  Gargad ağacını Yahudiler çok sevdiği için sadece onun söylemiyor olması geçmektedir. Bu ağaçla ilgili ve bahsi geçen hadisi şerif ile alakalı bilgi ver...
Abdullah dedi ki: Babam Ömer İbnu'l-Hattab (ra) bana şunu anlattı: (...) Sonra tekrar sordu: “Bana ihsan hakkında bilgi ver?” Hz. Peygamber (sav) açıkladı: “ İhsan, ALLAH'ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi ALLAH'a ibadet etmendir. Sen O'nu görmesen de O seni görüyor.” Adam tekrar sordu: “Bana kıyamet(in ne zaman kopacağı) hakkında bilgi ver?” Hz. Peygamber (sav) bu sefer: “Kıyamet hakkında kend...
Asa-yı Musa mecmuasının Osmanlıca nüsha 76. Sayfasındaki ihtâr kısmında üstat hazretleri “Her bir âyetin, müteaddid ma‘nâları var. Hem her bir ma‘nâ küllîdir. Her asırda efradı bulunur.” Demiştir. Bu kısmı nasıl anlamalıyız? Bir kaç örnek verir misiniz?
Risale-i Nur'da geçen "İmanı zayıf ve enâniyeti kavî bir kısım da inkâra kadar gitmişler." cümlesinde, enâniyyeti kavî kimseler nasıl hadisi inkâr edebilir? İzah eder misiniz?
İsa (as)'ın ölmeden göğe yükseltildiğine ve ahirzamanda tekrar yeryüzüne indirileceğine son zamanlarda bazı kimseler itiraz ediyorlar. Bu konunun İslam inancındaki delilleri nelerdir?
Kastamonu Lahikasında geçen, "Hılkaten çok istediği ve fıtraten muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamazlar. Bulsalar da başlarına bela bulurlar." 1) Bulsalar da başlarına bela bulurlar ne demektir izah eder misiniz? "Hattâ bu hâlin neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik yüzünden, [kırk kadına bir erkek nezaret edecek] derecede kadınların ehemmiyetsiz, sahibsiz, kıymet...
Güneşin batından doğması mecazi mı? Mecazi yönü varsa nelerdir örnek verir misiniz?
Kıyamet kopması nasıl olacak ve insanlar tekrardan nasıl diriltilecekler? 
Kıyamet kopmadan önce Kur'an'ın yazılarının silineceği doğru mu?