Arama sonuçları: 1230 sonuç bulundu.

Vaktinde kılınmayan farz namazlarının kaza edilmesine dair hadis-i şerifler var mıdır?
'Kim ümmetim için onların dini işleriyle alakalı kırk hadis ezberlerse, Allah-ü Teala onu âlim olarak haşreder, ben de mahşer günü onun hem şefaatçisi hem de şahidi olurum.' Hadis-i şerifindeki müjdeye nail olmak için kırk hadisin arapçalarını da ezberlemek gerekir mi?
"Birinin birine secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdim" hadisi sahih midir? 
Kudsî hadisle vahiy arasındaki fark nedir? Bediüzzaman Hz. Celcelutiyye'nin aslı vahiydir diyor. Vahiy ise niye Kur'an'da değildir?
"Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil." Bediüzzaman Hazretlerinin bu cümlede "ihtilalciler" dediği kişiler kimlerdir?
Mensuh hadis var mıdır ve hükmü ile amel edilmeyen hadis var mıdır?
hz Haticenin rivayetine göre miraç o kadar kısa sürmüş ki Rasulullah döndüğünde yatağı hala sıcakmış. Ama başka rivayetlere göre Peygamberimiz Kabenin Harem kısmından mübarek yolculuğuna başladı. Burdaki karmaşanın sebebi nedir ve miraç hadisesi anlık mıydı, yoksa daha uzun mu sürdü?
Risale-i Nur'da sahih olmayan hadisler var mıdır? Var ise biz Said Nursi Hazretleri bilmiyor muydu ya da farklı bir bakış açısı mı var? Mesela: 1. "Levlake levlak..." 2. "Alemin nur-u Muhammed'i (sav) ile yaratılması" 3. "Benim âlimlerim beni İsrail'in peygamberleri gibidir". Mesela bu hadisler sahih midir?
Ben bir hadis duydum ve sahih olduğunu biliyorum.   Hadiste saçlarını siyaha boyatanların cennetin kokusunu bile (yada bu şekilde çevrilmiş) alamayacaklarını söylüyor. Hocalara soruyorum bu cennete giremez mi demek diyorum... üstüne basa basa " cennetin kokusunu bile alamazlar deniyor" diyorum Verdikleri cevap şu: "Bazı hadislerde korkutma amaçlı böyle söylenebiliyor orda cennete giremez anlamı ...
Çokca meal okuyup sadece Kuranı kabul eden, hadisleri kabul etmeyenlere karşı ne söylenebilir?