Soru

Kocaya Secde Hadisi

"Birinin birine secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdim" hadisi sahih midir? 

Tarih: 17.12.2009 00:00:00
Okunma: 5998

Cevap

Bu konudaki hadis sahihtir. Kütüb-ü Sitte'den Ebu Davud'da geçen bu hadisin uzun metni şöyledir:

Kays,b. Sa'd'dan demiştir ki: "Ben Hîre'ye geldiğim zaman Hîre'lilerin baş kumandanlarına secde etmekte olduklarını gördüm ve (kendi kendime) Rasûlullah, secde edilmeye onlardan daha lâyıktır, dedim. (Bunun üzerine) Rasûl-i Ekrem'in yanına gelip;

Hireye gitmiştim. Onları (Hirelileri) başkumandanlarına secde ederlerken gördüm.

Ey Allah'ın Rasûl-ü, sen secde edilmeye (onlardan) daha layıksın" dedim. (Resûl-i Ekrem de)

"Sen (buna) inanıyor musun? Sen benim kabrime uğramış ol­san ona secde eder misin?" diye sordu. (Ben de);

"Hayır" diye cevap verdim. Bunun üzerine (Rasûl-i Ekrem-Efendimiz)

"(Bunu) yapmayınız, eğer ben (insanlardan) birinin (diğer) biri­ne secde etmesini emredecek olsaydım kadınların kocalarına secde et­melerini emrederdim. Çünkü Allah kadınlar üzerine kocalar için bir hak koymuştur” buyurdu." (Ebu Davud, Nikah, 40)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar