Soru

Risale-i Nur'daki Hadislerin Sıhhati

Risale-i Nur'da sahih olmayan hadisler var mıdır? Var ise biz Said Nursi Hazretleri bilmiyor muydu ya da farklı bir bakış açısı mı var? Mesela: 1. "Levlake levlak..." 2. "Alemin nur-u Muhammed'i (sav) ile yaratılması" 3. "Benim âlimlerim beni İsrail'in peygamberleri gibidir". Mesela bu hadisler sahih midir?

Tarih: 29.12.2022 04:19:29
Okunma: 393

Cevap

Risale-i Nur genel olarak imana ait ayetlerin tefsir edildiği bir eserdir. Bununla beraber Bediüzzaman Hazretleri bazı mevzuları izah ederken hadis-i şeriflerden de istifade etmiştir. Ama unutulmamalıdır ki Risale-i Nur klasik manada bir hadis kitabı değildir. Yani Risale-i Nur’da bir hadisin senedi, kim tarafından rivayet edildiği, hadisin hükmü ile değerlendirmeler yapılmamakta çoğunlukla sadece o hadisin delalet ettiği mana üzerinde durulmaktadır.

Hadisler sıhhatine göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır: Sahih, hassen, zayıf gibi. Bir de hadis diye uydurulmuş birtakım sözler vardır ki bunlar da mevzu diye isimlendirilirler. Sened veya metindeki bir eksiklikten veya kusurdan dolayı hadis sahih veya hasen derecesinden zayıf derecesine düşer. Ama unutmamak gerekir ki, zayıf hadis mevzu demek değildir. Onun için bir hadis ya sahihdir ya mevzudur dememek gerekir. Cumhur ulemaya göre -bazı şartları taşımakla birlikte- akaid dışındaki tergib-terhib, amellerin faziletleri gibi konularda zayıf hadislerle de amel edilir.

Üstad Bediüzzaman sünnete ittiba ve hadisleri muhafaza ve müdafaa etmek adına bir hadis rivayetinin anlaşılmadığı veya yanlış anlaşıldığı durumlarda hemen red ve inkar edilmesine karşı çıkmaktadır. Ona göre âyetlerin müteşabihatı olduğu gibi hadislerin de müteşabihatı vardır.

Bediüzzaman Hazretleri risalelerinde genellikle Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tis’a ve diğer muteber hadis kitaplarında geçen rivayetlere yer vermiştir. Risale-i Nur’da zikredilen hadisler ehl-i sünnet muhaddislerin eserlerindeki rivayetlerden müteşekkildir.

Netice itibariyle Risale-i Nur’daki hadisler (sahih, hasen, zayıf da olsa) makbul hadislerdir. Merdud ve mevzu hadisler değillerdir.

 

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar