Soru

Miraç Hadisesi ne Kadar Sürdü

hz Haticenin rivayetine göre miraç o kadar kısa sürmüş ki Rasulullah döndüğünde yatağı hala sıcakmış. Ama başka rivayetlere göre Peygamberimiz Kabenin Harem kısmından mübarek yolculuğuna başladı. Burdaki karmaşanın sebebi nedir ve miraç hadisesi anlık mıydı, yoksa daha uzun mu sürdü?

Tarih: 6.11.2014 20:22:27
Okunma: 10472

Cevap

“hz Haticenin rivayetine göre miraç o kadar kısa sürmüş ki” şeklinde sahih bir rivayetten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü miraç hz. Hatice ra’in vefatından sonra gerçekleşmiştir.

Kitabımız Kur'an-ı Kerim; Isra (ve Miraç) mucizesinin "geceleyin" olduğunu bildirmiş, arap lisanının inceliklerine vakıf olan tefsir alimlerimiz de ilgili ayetteki "LEYLEN" lafzının, "gecenin bir bölümü içinde geçtiğine işaret ettiğini" beyan etmişlerdir. Yoksa: "Göz açıp yumuncaya kadar, bir an içinde olup bitti" dememişlerdir. Bazıları: "Gecenin az bir müddeti içinde" demiş, bazıları da: "Gecenin üç, veya dört saati içinde" cereyan ettiğini söylemişlerdir. (Celaleyn Tefsin Haşiyesi el-Fütühatü'l-İlahiye, 2/600. Mısır, 1318. Mevakib Tefsiri, 1/470. Amire, 1286.)

Ayetteki, "leylen" (bir gece) kelimesi, zarf olarak mansubtur. (…) Biz deriz ki: Bu kelimenin nekire olarak getirilmesiyle bu isrâ'nın (gece yürüyüşünün) müddetinin kısa olduğu ve O'nun (s.a.s) gecenin bir parçasında, normalde kırk gecelik yol olan Mekke'den Şam'a götürüldüğünü kastetmiştir. Bu böyledir. Çünkü bu kelimeyi nekire olarak getirmek, kısmîlik (bir kısmı) manasına delalet etmiştir. (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 14/388)

Şüphesiz en iyisi ve en doğrusu, sevgili ve büyük Peygamberimi­zin bizzat kendilerinin dediği gibi demektir. 

İbn-i İshak ve İbn-i Cerir, el-Kelbi tarikiyle Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'den rivayet ederler. O demiş ki: "Resulullah efendimiz Isra gecesi benim evimde idi. Gece yolculuğuna buradan başladı. Yatsı namazını kıldıktan sonra uyumuştu. Biz de uyumuştuk. Şafak sökmeden az önce bizi uyardı. Kendisiyle birlikte sabah namazını kıldıktan sonra dedi ki: "Ey Ümmü Hani, sizin de gördüğünüz gibi, yatsı namazını ben burada kıldım, sonra Beytül-Makdis'e gidip geldim. Sizin de gördüğünüz gibi sabah namazını da burada kılmış bulunuyorum."

Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 1/303.


Yorum Yap

Yorumlar